Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. lipnja 2010.

U nizu poticajnih i potpornih mjera, Krapinsko-zagorska županija donijela je još jednu, izuzetno važnu, a to je program kreditiranja poljoprivrede.  Glavni je  cilj povećanje broja poljoprivrednih  gospodarstava, povećanje prihoda, poboljšavanja uvjeta rada u poljoprivrednoj  proizvodnji i preradi, zatim prilagodba postojećih gospodarstava i njihova konkurentnost u uvjetima otvorenog tržišta. Sve je ovo ujedno i priprema poljoprivrednika za skorašnji očekivani ulazak naše države u Europsku uniju, istaknuo je župan Siniša Hajdaš Dončić. Izuzetno je značajno da će  potencijalnim korisnicima  osigurati uvjete i za apliciranje na IPARD program.
Kreditiranje se namjerava provesti u 3 najvažnija sektora, a to su mljekarstvo, povrćarstvo i cvjećarstvo te prerada poljoprivrednih proizvoda. Korisnici kredita bit će obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Krapinsko-zagorska županija subvencionirat će kamatu u iznosu od 4 posto, za što je osigurala sredstva u proračunu, a u ovaj program bi se trebale uključiti i jedinice lokalne samouprave sa sufinanciranjem kamatne stope u iznosu od najmanje 1 posto. Najniži iznos kredita je 80 tisuća, a najviši do 4 milijuna kuna, a vrijeme trajanja zavisno od vrste proizvodnje – do 12 godina. Prema utvrđenoj proceduri županija će  nakon javnog natječaja preko povjerenstva odabrati poljoprivrednike koji zadovoljavaju uvjete prema programu, a sami korisnici kredita ostalo rješavaju s poslovnom bankom, koja je krajnji element u odlučivanju o isplati.