Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. ožujka 2014.

Krapinsko zagorska županija vrlo je zainteresirana učiniti iskorak u osiguravanju podrške za rad s darovitom djecom.

Unatoč teškoj situaciji u zemlji, koja se reflektira i u našem odgojno-obrazovnom sustavu, vjerujemo da se ulaskom u EU i mogućnošću korištenja sredstava iz strukturnih fondova, otvara više mogućnosti udruženog ciljanog djelovanja u poboljšanju preduvjeta za odgoj i obrazovanje i rad darovite djece.

Svjedoci smo poteškoća s kojima se daroviti učenici susreću u školi, ali i poteškoća s kojima se, za rad s darovitima, susreću nedovoljno pripremljeni učitelji, kao i poteškoća nastalih nedovoljnom primjenom načela individualizacije pristupa i diferencijacije programa. Svjesni smo da je još mnogo preduvjeta u praksi potrebno stvoriti da bi koncepcije koje su dobro osmišljene u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, u punoj mjeri zaživjele u praksi i omogućile vidljivije unapređivanje razine odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima.

Upoznati smo s načinom kako su nama susjedne zemlje (npr. Mađarska i Austrija) organizirale sustave skrbi za darovite i uspjele povući značajna sredstva iz EU fondova koja su uvelike pomogla provedbu raznolikih programa za darovite u institucionalnom i izvaninstitucionalnom području. Jednako tako znamo da određene organizacijske oblike podrške darovitima postoje u više Županija RH, ali i u našoj, kao npr.: stipendije za darovite, jednokratne pomoći za odlaske na dodatna školovanja, kupnja potrebne opreme.

Ove godine Dan darovite djece, 21.03., obilježit ćemo u Krapinsko zagorskoj županiji okruglim stolom „Podrška darovitim učenicima u školi i lokalnoj zajednici“. Skup će se održati u Domu kulture Marija Bistrica, dana 21. ožujka 2014. godine od 12.15 sati i njime ćemo pokušati informirati i potaknuti zainteresirane na organiziranje, suradnju i zajedničko djelovanje, a sve u cilju podizanja kvalitete rada s darovitom djecom u Županiji.