Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. prosinca 2013.

• glazba i glazbeno – scenska umjetnost

• dramska umjetnost

• film i kinematografija

• knjiga i nakladništvo

• likovna umjetnost

• nove medijske kulture i kulturno stvaralaštvo mladih

• međunarodna kulturna suradnja i europske integracije.

 

Za članove Kulturnog vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici iz gore navedenih područja kulture i umjetnosti koji su svojim dosadašnjim stručnim i umjetničkim radom pokazali da mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

 

Član Kulturnog vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Kulturnog vijeća.

 

Prijedlozi s obrazloženjem i naznakom za koje područje se kandidat predlaže, podnose se najkasnije do 14. veljače 2014. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1.

Prijedlozi se mogu dostaviti i elektroničkim putem na mail: ivan.lamot@kzz.hr.