Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. lipnja 2009.

U Šibeniku se od 18. do 20. lipnja održava konferencija „Pravo djeteta na zdravlje i razvoj“ u organizaciji Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju i Saveza društava Naša djeca Hrvatske te u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj. Konferencija, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, ujedno obilježava 20 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta  i 10 godina akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.
Oko 250 sudionika sudjeluje u brojnim plenarnim izlaganjima i savjetovanjima, među kojima je i ono s temom perspektive i participacija zajednice u ostvarivanju prava i potreba djece s teškoćama u razvoju u okviru koje je među izlagačima i Sonja Borovčak, zamjenica župana za društvene djelatnosti. Glavne su teme ovog dijela konferencije strategije i planovi za djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom, te uključenost zajednice u brigu o takvoj djeci, a bit će prezentirani i primjeri dobe prakse.