Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. veljače 2018.

Podjela zahvalnica održana je u Velikoj galeriji grada Zaboka u sklopu susreta učenika i profesora ŠUDIGO-a s pravobraniteljicom za  djecu Helencom Pirnat Dragičević i njezinim suradnicima. Dobrodošlicu su izrazili gradonačelnik Grada Zaboka Ivan Hanžek i njegova zamjenica Valentina Đurek, ravnateljica ŠUDIGO-a Božica Šarić i koordinatorica projekta Dea Kovačević te pročelnica županijskog upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Martina Gregurović Šanjug koja je naglasila važnost rada i ulaganje u rad s djecom i mladima na području cijele Krapinsko – zagorske županije te istaknula odličan rad Škole za umjetnost dizajn, grafiku i odjeću Zabok.  Susretu je prisustvovala i dopredsjednica Saveza DND Hrvatske i predsjednica DND Zabok gospođa Sonja Borovčak, ostali  predstavnici institucija i udruga koji rade s djecom i mladima.

Glavni rezultat projekta Poznajem i poštujem dječja prava je Godišnji kalendar za 2018. godinu  pruža osnovne informacije o Konvenciji o pravima djeteta te o ulozi pravobranitelja za djecu i njegovoj Mreži mladih savjetnika. Učenici Škole radili  su na projektu dva mjeseca te je u Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobranitelja za djecu otvorena izložba učeničkih radova, a radovi će biti izloženi  tijekom cijele godine. Ravnateljica ŠUDIGO-a Zabok istaknula je kako je poziv pravobraniteljice da upravo njihovi učenici ilustriraju kalendar i pripreme izložbu bio veliki izazov. Učenici su intenzivno promišljali o člancima Konvencije, razgovarali i kritički se izjašnjavali o njezinome sadržaju te tragali za efektnim likovnim izričajem. Vizualno privlačan Godišnji kalendar za 2018.godinu upućen je u mnogobrojne institucije koje rade s djecom s ciljem da poruke učenika iz Zaboka dođu do što većeg broja djece u Hrvatskoj i izvan nje.


Fotogalerija