Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. srpnja 2020.

Predsjednica Zelene akcije, Željka Leljak Gracin prezentirala je razvoj okolišnog pokreta, kratki povijesni tijek razvoja eko-aktivizma u svijetu i Hrvatskoj, koncept održivog razvoja te rad Zelene akcije kroz različite primjere provedenih kampanja. Dok su voditelj programa Gospodarenje otpadom, Marko Košak i asistentica na programu Ana – Marija Mileusnić predstavili Plan gospodarenja otpadom za prostor Centra za mlade Krapinsko – zagorske županije.

 

U uvodnom dijelu ukratko su se osvrnuli na definiciju i značenje otpada i „zero waste“ koncepta. Tijekom predstavljanja prikazali su sam proces izrade Plana gospodarenja otpadom, procjenu trenutnog stanja gospodarenja otpadom kojeg su zatekli prilikom posjete samom Centru, te rezultate provedenog upitnika o gospodarenju otpadom ispunjenog od strane zaposlenika/ca Mreže udruga Zagor. Sam Plan sadrži prikaz problematike gospodarenja otpada za prostor Centra kao i preporuke za unapređenja rada Centra na ekološki prihvatljiv način. Realizacija preporuka predviđena je kroz višegodišnje razdoblje, sukladno mogućnostima zaposlenika/ca ali i korisnika/ca Centra.

 

Sa izradom Plana krenulo se kako bi se stvorili uvjeti za učinkovitije zbrinjavanje otpada u svrhu smanjenja njegova nastanka, ponovne uporabe, odvajanja, kompostiranja i plasiranja na tržište reciklaže. Primjenom takvog plana Centar za mlade postat će primjer dobre prakse održivog gospodarenja otpadom u kojem nastaju male količine miješanog otpada za odlaganje jer se velika većina otpada upućuje u proces ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja.

 

Navedene aktivnosti provele su se u okviru projekta “Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica”, nositelj projekta je Mreža udruga Zagor a isti se provodi u partnerstvu sa Gimnazijom Antuna Gustava Matoša, ZabokSrednjom školom BedekovčinaSrednjom školom PregradaSrednjom školom ZlatarLokalnom akcijskom grupom Zagorje – SutlaZelenom akcijom/FoE Croatia i Krapinsko – zagorskom županijom. Projekt je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

 


Fotogalerija