Zagorje
Bajka na dlanu

Predstavljen pilot projekt nove organizacije rada policije

Datum objave: 24. siječnja 2014.

Inače, ovaj pilot projekt započeo je u ožujku prošle godine u četiri policijske postaje III. kategorije u Republici Hrvatskoj (Čazma, Novi Marof, Sveti Ivan Zelina i Zabok) gdje je provođen u razdoblju od tri mjeseca, a nakon uspješne provedbe intencija je da se provede i u ostalim policijskim postajama III. kategorije u narednih šest mjeseci. Glavni ciljevi ovog pilot projekta su promijeniti negativan omjer rukovoditelja u odnosu na izvršitelje policijskih poslova u policijskim postajama, ustroj i organizaciju policijskih postaja organizirati na način da će odgovarati sigurnosnoj problematici i stanju na terenu, zatim povećati operativnu pokrivenost područja policijske postaje, omogućiti veću fleksibilnost u organizaciji policijskih poslova prema zahtjevima konkretne sredine, smanjiti administrativno opterećenje, a povećati operativno angažiranje policijskih službenika, te rad policijskih postaja učiniti efikasnijima i isplativijima uz smanjenje troškova koji nastaju funkcioniranjem policijske postaje.

Kako su uz gradonačelnike i načelnike lokalnih samouprava bili prisutni i župan Željko Kolar i predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki, iskazali su zadovoljstvo prezentiranim pilot projektom uz prijedlog da se uredovno radno vrijeme u određene dane produži, kako bi građanima koji rade do 16.00 sati bilo omogućeno pružanje usluga i nakon tog vremena.