Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. studenoga 2015.

 

U organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Županijskog savjeta za razvoj civilnog društva, u Centru za mlade i nezavisnu kulturu u Zaboku, jučer je održano  predstavljanje prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije.

 

Tijekom interaktivnog predstavljanja ovog općeg akta koji je Županija u obvezi donijeti temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, zainteresirana javnost, poglavito predstavnici udruga, upoznati su s prijedlogom novog načina podupiranja programa i projekata organizacija civilnog društva iz županijskog proračuna.

 

Kako je do 20. studenog 2015. godine otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja spomenutog Pravilnika, sudionici su pozvani na podnošenje primjedbi i prijedloga.


Fotogalerija