Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. listopada 2014.

U okviru tog tjedna organizirana su razna događanja s ciljem razmjene iskustva, prikaza inovacija i dobrih praksi, stvaranja novih partnerstva između regija i gradova, članica EU.

Predstavnici Krapinsko-zagorske županije na „Opendays 2014“ bili su zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek, zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije Helena Matuša i ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Duško Cerovec.

Dr. Duško Cerovec bio je jedan od panelista u raspravi na temu „ Pristupačna zdravstvena zaštita i ekonomski razvoj kroz pametnu specijalizaciju“. Panel je organizirala poljska regija Pomorskie, a u panelu su sudjelovale predstavnice i predstavnici regijeLubelskie(Poljska),Aragon (Španjolska), Koruške (Austrija), Krapinsko-zagorske županije (Hrvatska),Toscane(Italija), Buca Regije (Turska), North East England i regije Olomouc (Češka). Osnovni cilj panel rasprave bio je podizanje svijesti građana o potrebi pametne specijalizacije u području zdravstvene zaštite te naglašavanje IT alata u pružanju iste.

U svom obraćanju, dr. Cerovec je stavio naglasak na razmatranje zdravlja i zdravstvene zaštite u kontekstu turizma, socijalnih prilika te korištenja ICT tehnologija. Istaknuo je kao regionalne prednosti: izvrsne prirodne resurse, lokaciju, vrlo dobru medicinsku infrastrukturu te dobru medicinsku uslugu za određeni iznos novaca. No, jednako tako naglasio izazove u radu kao što su: dugotrajna ekonomska kriza i nepostojanje jasne zakonske regulative koja regulira područje zdravstvenog turizma kao gospodarske grane u kojoj zdravstvene ustanove županije vide svoju priliku. Panel je zaključen mišlju da pametne specijalizacije, uz bolju usredotočenost na korištenje i mogućnosti EU fondova, nude priliku regijama za izgradnju konkurentskih prednosti i potencijala za izvrsnost.

Kako je Krapinsko-zagorska županija uz 3 austrijske regije, 6 hrvatskih, 1 slovenske i jedne mađarske regije jedna od članica asocijacije Alpe Adria, zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije, Helena Matuša bila je panelisticapanela „Alpe – Jadran: jačanje integracije kroz regionalnu suradnju“. Panelu su prisustvovali i predstavnik Koruške (Austrija) ujedno i predsjednik Saveza Alpe Adria- dr. PeterKaiser, predstavnici: Istre, predstavnici pokrajina FriuliVenezia i Veneto iz Italije, predstavnici Slovenije i predstavnik regionalnog ureda Štajerske u Briselu.

Helena Matuša prikazala je što je članstvo u Alpe Adria donijelo Županiji te koja su očekivanja Županije u budućnosti i kako sebe vidi unutar asocijacije Alpe Adria. Istaknula je kako su prvenstveno operativna partnerstva najveća mogućnost savezništva u Alpe- Jadranu. Naime, pokraj strukturnih fondova koji nam stoje na raspolaganju, Krapinsko-zagorska županija želi sudjelovati i u transnacionalnim programima i drugim programima unije (Obzor 2020) za koja je potrebno uspostaviti kvalitetna partnerstva u više zemalja. Upravo u tom dijelu, sudjelovanje u Alpe Jadran zajednici služi kao kvalitetna platforma za pronalaženje partnera. S druge strane, projekti koji su već ostvarili potporu saveza, usmjereni su na ljude i prijenos znanja i iskustava među regijama, a takvi će se projekti pripremati i u budućnosti.

Predstavnici Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Osječko-baranjske županije, gradova Varaždina i Rijeke te općine Vidovec, prisustvovali su sastanku u Stalnom predstavništvu RH pri EU, u kojem ih je primio veleposlanik Mato Škrabalo, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i Goran Štefanić, veleposlanik, zamjenik stalnog predstavnika (COREPER I), zajedno s djelatnicima Stalnog predstavništva.Tema susreta bila je informiranje gostiju o mogućnostima korištenja sredstava iz strukturnih fondova i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Usporedo sa održavanjem Europskog tjedna regija i gradova održavala se Plenarno zasjedanje Odbora regija,savjetodavnog tijela koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti u Europskoj uniji.Zamjenica župana, Jasna Petek prisustvovala je sjednici kao zamjenski član. Ujedno je održan sastanak članova i zamjenika članova Odbora regija i gradova, predstavnika RH i članova EU Parlamenta RH na kojem je dogovoren daljnji rad i međusobna komunikacija.

 


Fotogalerija