Zagorje
Bajka na dlanu

Preporuke za zaštitu informacijskih sustava – udaljeni rad korisnika

Datum objave: 19. ožujka 2020.

Preporuke za zaštitu informacijskih sustava u uvijetima udaljenog rada korisnika zbog pojave koronavirusa COVID-19.