Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. listopada 2014.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – poništenje dijela oglasa (referent/referentica, viši referent/referentica)