Zagorje
Bajka na dlanu

Prijavljeno više poplavljenih lokacija

Datum objave: 6. lipnja 2008.

Prema današnjim obavijestima o poplavama na području Krapinsko-zagorske županije pristiglim Iz Županijskog centra za obavješćivanje, izvanredne situacije prijavljene su zasad na tri lokacije, a o njima su obaviještene sve nadležne službe te će se dalje postupati predviđenim slijedom.
Dio poplavljenih područja jutros su posjetili zamjenik županice Zorko Vidiček, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Marija Roksandić te pomoćnik pročelnice Željko Horvat. Do ponedjeljka, 9. lipnja  bit će poznate informacije da li poplavljena područja ispunjavaju kriterije za proglašenje elementarne nepogode.
Poplava je evidentirana na području Đurmanca, na kružnom toku, ali i drugim dijelovima općine. Javljeno je da je u Maclju poplavljeno 12 kuća te oštećena dva lokalna mosta. Bila je zatvorena i cesta Đurmanec-Žutnica, a nakon jutrošnjeg povlačenja vode krenulo se sa sanacijom.
Centru je pristigla i informacija o poplavi podruma u Pačetini, a u Humu na Sutli poplavljeni su jedan restoran i trgovina, potom kotlovnica osnovne škole, dok su zbog postojanja opasnosti o plavljenja dječjeg vrtića djeca puštena kući iz preventivnih razloga.