Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. studenoga 2010.

 

Prijedlog mreže srednjih škola možete preuzeti ispod teksta.

 

Odgoj i obrazovanje mladog naraštaja svako društvo postavlja kao jedno od najvažnijih načela opstojnosti i razvoja. Kvalitetno, suvremeno i sadržajno uspostaviti sustav odgoja i obrazovanja od predškole pa do odlaska u svijet rada (u najširem smislu), velika je zadaća, ali i izazov za svaku javnu upravu.

Dio tog sustava koji se ovim dokumentom želi prilagoditi suvremenim ekonomskim, demografskim, društvenim, političkim i drugim promjenama jest odgoj i obrazovanje mladih u srednjoj školi. Razvoj općina, gradova i županija te time i cijele Hrvatske, u skladu s razvojem u svijetu, ovisi prvenstveno o kvaliteti ljudskih resursa – znanju, vještinama i sposobnostima. O tome govore i brojna istraživanja koja su pokazala da postoji visoka korelacija između udjela stanovništva u povećanom stupnju obrazovanja i gospodarskog rasta zemlje („dodatna godina obrazovanja stanovništva pojedine zemlje omogućuje povećanje proizvodnje po stanovniku za 4 – 7%“, Bassani i Scarpetta).

Moderan sustav srednjoškolskog i visokog obrazovanja mora formirati mladog čovjeka koji će na sve izazove moći odgovoriti svojim znanjem, vještinama i sposobnostima, kao i prilagodljivošću novim tehnologijama. Kod mladih je ljudi potrebno razvijati svijest o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i aktivnoj ulozi u procesu stjecanja znanja. Nastavni proces u kojem se učenicima samo servira tuđe znanje potrebno je zamijeniti nastavnim procesom gdje učenici uz pomoć nastavnika vlastitim naporima dolaze do znanja. Škola mladom čovjeku treba dati viziju slobode i dostojanstva te omogućiti razvoj znanja i umijeća prilagodljivih brzom tehnološkom razvoju.Taj put nije moguće uspješno prolaziti bez svekolike suradnje svijeta učenja, znanja i gospodarstva.

Novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09. i 92/10.) i Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ br. 30/09.) korak su u stvaranju pretpostavki za tako shvaćen razvoj društva utemeljenog na znanju i razvoju kompetencija za rad s visokim tehnologijama.

Nova mreža programa i mreža škola Krapinsko-zagorske županije koja proizlazi iz navedenih zakonskih akata, treba biti aktivni čimbenik tako shvaćenog modernog sustava srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Osim toga, mreža treba biti racionalan sustav usklađen s gospodarskim i socijalnim potrebama stanovništva.

Članak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09. i 92/10.) propisuje da se mrežom školskih ustanova utvrđuju ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, područja na kojima se može osnovati školska ustanova te programi obrazovanja koje školske ustanove mogu ostvarivati, uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama.

Upisno područje s kojeg se učenici upisuju u srednju školu je Republika Hrvatska.

Mreža škola mora biti dostupna i racionalno ustrojena u skladu s upisnim područjem i osnovnoškolskim ustanovama (gravitacijskim područjima). Racionalni ustroj podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih školskih kapaciteta, dok dostupnost podrazumijeva mogućnost srednjeg odgoja i obrazovanja korištenjem svakodnevnog prijevoza ili smještajem u učeničkom domu.

Temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, mrežu srednjih škola i programa za svoje područje predlažu osnivači te prijedlog dostavljaju Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske koje izrađuje prijedlog mreže svih srednjih škola na području Republike Hrvatske. Mrežu škola na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Republike Hrvatske.