Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. lipnja 2016.

Na temelju izrađene projektne dokumentacije omogućiti će se ulaganje u energetsku obnovu zgrade matične škole, čime će direktno doprinijeti smanjenju potrošnje energije, ali i boljih uvjeta za rad.