Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. travnja 2016.

Na inicijativu Radne skupine za pravna pitanja i Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje, u prostorijama Hrvatske zajednice županija u petak, 15. travnja održan je sastanak županijskih pročelnika, ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje i predsjednika županijskih procjeniteljskih povjerenstava s pomoćnikom ministra graditeljstva i prostornog uređenja Milanom Rezom. Sastanak je održan u svezi problematike rada procjeniteljskih povjerenstava kao i Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

 

Pomoćnik ministra Milan Rezo rekao je kako Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja pokušava biti što ažurnije u odgovaranju i rješavanju inicijativa koje svakodnevno pristižu. Govoreći o procjeniteljskim povjerenstvima i provedbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, ministar je istaknuo kako to mora ostati u djelokrugu županija. „Nitko ne poznaje stanje na tržištu nekretnina bolje od samih županija. U budućoj raspodjeli poreza na nekretnine, veći dio prihoda ostat će jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a manji će ostati središnjoj državi“, rekao je Rezo.

 

Zapošljavanje novih osoba koje bi radile na procjeni vrijednosti nekretnina, također je jedan od problema s kojima se županije susreću budući da su županije pri zapošljavanju ograničene masom plaća. „Županije će provesti analizu koliko je ljudi potrebno zaposliti na procjeni vrijednosti nekretnina, a kako bi kvalitetno obavljali svoj posao te će predložiti da plaće tih službenika ne ulaze u masu plaća i da se financiraju iz povećanog prihoda od poreza na nekretnine“, rekao je pročelnik stručne službe župana Zagrebačke županije Mato Jurić. Pomoćnik Rezo je rekao kako je upoznat s ovim problemom te kako se na rješavanju tog problema radi. Predsjednica Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije Dubravka Sinković istaknula je kako katastarske čestice i registri nekretnina nisu usklađeni što je problem pri izdavanju potvrda o samoj vrijednosti nekretnina.

 

Županijski pročelnici složili su se kako bi trebalo poraditi na funkcionalnosti aplikacije eNekretnine putem koje se izdaju potvrde o vrijednosti nekretnina. Pomoćnik ministra rekao je kako je aplikacija dinamična i promjenjiva te kako će se potom prilagođavati s obzirom na probleme s kojima se susreću korisnici aplikacije. Na kraju sastanka zaključeno je kako će Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ostati na snazi, no radit će se izmjene Zakona sukladno inicijativama koje će dolaziti od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i svih ostalih zainteresiranih dionika.