Zagorje
Bajka na dlanu

Program potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora

Datum objave: 16. ožujka 2017.

Predmetnim Programom se propisuju uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti koji će se provoditi u sklopu

javnog poziva za dodjelu bespovratne potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog

inkubatora na području Krapinsko-zagorske županije.

Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od

18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na potpore male vrijednosti )OJ EU L 352, 24.12.2013. p.l).