Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. ožujka 2018.

U predviđenom vremenu odazvalo se je  28 osnovnih škola koje će u predviđenom terminu organizirati 78 raznovrsnih radionica diljem Županije.

Ovim putem u priloženoj tabeli dajemo informaciju koje su to škole, sa svim detaljima oko samih radionica i pozivamo zainteresirane učenike i njihove roditelje na uključivanje u rad istih.

Više detalja o samim radionicama zainteresirani mogu saznati na web stranicama samih škola.