Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. prosinca 2013.

Na Skupštini društva održanoj dana 10. prosinca 2013. godine jednoglasno je donijeta odluka o promjeni naziva tvrtke Zagorski vodovod društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju vode u  Zagorski vodovod društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju. Također, donijeta je i odluka kojom se iz predmeta poslovanja Zagorskog vodovoda briše – proizvodnja i distribucija vode (sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u kućanstvima, industriji i drugim potrošačima), – projektiranje, građenje i nadzor,-popravak i baždarenje vodomjera, proizvodnja i punjenje pitke vode za komercijalne svrhe,- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, a upisuje se – javna vodoopskrba,-javna odvodnja,-gradnja i održavanje priključaka na komunalne vodne građevine,- umjeravanje vodomjera, a sve radi usklađivanja sa Zakonom o vodama.

Naime, Zakon o vodama propisuje da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje te ukoliko javni isporučitelj vodne usluge obavlja ili je i sudskom registru registriran za obavljanje djelatnosti protivno tome, prestaje mu pravni status javnog isporučitelja vodnih usluga i pravo obavljati djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Također, prema Zakonu pravni status i predmet poslovanja isporučitelja vodnih usluga mora se uskladiti najkasnije do 31. prosinca 2013. godine. Ne postupi li se po tim odredbama na vodoopskrbnom području ili aglomeraciji tih isporučitelja, neće se iz sredstava državnog proračuna, naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, sufinancirati projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija, komunalnih vodnih građevina.

Stoga, da bi Zagorski vodovod d.o.o. uskladio svoj pravni status i predmet poslovanja sa Zakonom o vodama i  izvršio upis promjene u sudski registar Trgovačkog suda Odluka koje su jednoglasno usvojene na Skupštini, potrebno je usvojiti potpun tekst društvenog ugovora u obliku javno bilježničke isprave, a Društveni ugovor koji je na snazi od 28. prosinca 2011. godine mijenja se samo u točci I. i točci II. i to u pogledu naziva tvrtke i predmeta poslovanja.

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave koji su osnivači Zagorskog vodovoda d.o.o. da usvoje potpun tekst društvenog ugovora s navedenim tehničkim promjenama do 31. prosinca 2013. godine kako bi se poštivao Zakon o vodama jer inače Zagorski vodovod d.o.o. neće moći provoditi projekte građenja, sanacije ili rekonstrukcije komunalnih vodnih građevina sufinancirane sredstvima državnog proračuna, naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda.