Zagorje
Bajka na dlanu

Provedba programa Kreditom do konkurentnosti

Datum objave: 15. ožujka 2016.

Iz godine u godinu pojačan je interes poduzetnika, koji putem poduzetničkih kredita žele riješiti pitanje poslovnog prostora, nabavke suvremenijih strojeva i opreme kako bi povećali strukturu ponude svojih proizvoda, povoljniji pristup obrtnim sredstvima u funkciji investicije što sve ima za posljedicu povećanje ukupnog  prihoda, povećanje broja novozaposlenih i jačanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.
Krapinsko-zagorska županija dana  04.02.15. potpisala je ugovor o provedbi programa Kreditom do konkurentnosti sa MIPNO-om i poslovnim bankama (ZABA d.d., PBZ d.d., HPB d.d., HYPO d.d., Veneto banka d.d., SG Splitska banka d.d., Samoborska banka d.d. i ERSTE d.d).
Natječaj „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1 – „Kreditom do konkurentnosti“ koji se provodi sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, poslovnim bankama, Krapinsko-zagorskom županijom i jedinicama lokalne samouprave raspisan je dana 17.02.2015. godine.

Krapinsko-zagorska županija kreditnom linijom „Mjera 1“ putem subvencije kamatne stope omogućila je realizaciju povoljnijih kreditnih sredstava koji je jedan od bitnih čimbenika za  poslovanje  poduzetnika, kao i mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvoja.
Korisnici poduzetničkih kredita su: trgovačka društva, d.o.o i j.d.o.o., obrti i profitne ustanove.
U svezi s tim, Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu za proizvodne djelatnosti u iznosu od 2 p.p. i za uslužne djelatnosti u iznosu od 1 p.p., a Krapinsko-zagorska županija i jedinice lokalne samouprave subvencioniraju kamatnu stopu u iznosu od 1 p.p. za obje djelatnosti. Najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Vezano za Natječaj,  Županija je donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja i članovi su: zamjenik župana za gospodarstvo, predsjednik, predstavnik Ministarstva poduzetništva i obrta, predstavnik HAMAG BICRO-a, predstavnik poslovne banke, predstavnik Obrtničke komore KZŽ predstavnik Hrvatske gospodarske komore KZŽ.
Županija je donijela Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja. Kreditna kvota po odluci Ministarstva poduzetništva i obrta je 68.000.000,00 kn za razdoblje od 4 godine ili do iskorištenja kreditnog potencijala.
Po kreditnoj kvoti u  iznosu 68.000.000,00 kn realizacija iznosi 94,88 % unutar godine dana od potpisivanja Ugovora. Odobren je 41 zahtjev poduzetnika koji sada zapošljavaju 1.144 zaposlenika. Poduzetnici planiraju  investicije u vrijednosti 158.000.000,00 kn i novozaposliti 112 osoba. Promatrajući djelatnosti  u kojima će se odvijati ulaganja 69% čine proizvodne i 31% uslužne djelatnosti.
Realizacija kvote od 94,88% u godinu dana svrstava Krapinsko-zagorsku županiju među prve u realizaciji predmetnog natječaja na nivou Republike Hrvatske.
Nastavno na veliki interes poduzetnika koji su podnijeli zahtjeve za subvencioniranje kamata na kredite krajem 2015. godine traženo je povećanje kreditnog potencijala za 10.000.000,00 kn od Ministarstva poduzetništva i obrta. Početkom ožujka ove godine upućen je ponovljeni zahtjev za dodatna sredstva u iznosu 10 milijuna kuna gosp. Darku Horvatu, ministru poduzetništva i obrta.
U gospodarstvu i obrtništvu Krapinsko-zagorske županije vidljivi su pozitivni pomaci u određenim poslovnim pokazateljima kao što je kontinuirani rast izvoza i suficit vanjskotrgovinske razmjene te udjela prihoda ostvarenih na stranim tržištima. Pokazatelj uspješnog poslovanja vidljiv je iz broja izdanih građevinskih dozvala poslovnim subjektima, unatrag godinu dana izdano je tridesetak dozvola za izgradnju, proširenje proizvodnih objekata. Broj novozaposlenih osoba u 2015. godini je veći za 1.403 osobe u odnosu na 2014. godinu. Stopa nezaposlenosti  u 2014. godini iznosila je 18,%, a u 2015. godini iznosi 15,5%. Smanjenje nezaposlenosti za 3,3% u odnosu na proteklu godinu je najveće u Hrvatskoj. U našoj Županiji stvaramo pozitivnu poduzetničku klimu u cilju privlaćenja novih investicija u industriji, turizmu i uslužnim djelatnostima.
Suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom  ŽK Krapina i Obrtničkom komorom KZŽ omogućuje nam kvalitetniji pristup prema gospodarstvenicima i obrtnicima u stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja, mjera i potpora gospodarstvu i obrtništvu. KZŽ  izdvaja značajna financijska sredstva za promociju gospodarstva i obrtništva na sajmovima u zemlji i inozemstvu (Zagorski gospodarski zbor u Krapini), tradicijske obrte, edukaciju poduzetnika, prezentaciju obrtničkih zanimanja u osnovnim školama te izradu promotivnih materijala (Katalog metaloprerađivačke industrije, Katalog Od temelja do krova, promotivni film 100 najznačajnijih tvrtki Krapinsko-zagorske županije i dr).
Sve to upućuje da od strane Županije postoji vizija malog i srednjeg gospodarstva koje treba biti konkurentno i ravnomjerno razvijeno, a koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza, povećanom broju zaposlenih. Krapinsko-zagorska županija će i dalje iznalaziti mogućnosti olakšanom pristupu financijskim instrumentima i raditi na što većoj promociji poduzetništva kako bi poslovno okruženje bilo što pozitivnije ne samo za postojeće poduzetnike nego i za nove poduzetnike.