Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. rujna 2010.

U sklopu projekta „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ čiji je opći cilj poboljšanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz njihovu integraciju na tržište rada, radi promocije i poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom na regionalnoj razini (uvažavajući partnerski pristup) kroz razvoj i provedbu aktivne politike tržišta rada, 30. rujna i 01. listopada 2010., od 9 do 18 sati organizira se radionica i obuka u sali za sastanke gostionice „Pod starim krovovima“, Trg Ljudevita Gaja 15.

Radionica će se odvijati u dva pravca:

• Predstavljanje zaključaka i preporuka studije o potrebama i položaju osoba s invaliditetom na tržištu rada’’,
• Obuka o razvoju lokalne politike vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom i izrade Akcijskog plana.

Radionica će  biti  usmjerena na predstavljanje nacrta preporuka Studije o potrebama i položaju osoba s invaliditetom (OI) na hrvatskom tržištu rada sa  zaključcima o trenutnoj situaciji i niz preporuka o daljnjem poboljšanju ovog sustava.

Nastavak će  biti  posvećen jačanju kapaciteta lokalnih dionika kako bi unaprijedili kapacitete za izradu akcijskih planova za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Obuka će omogućiti članovima Radne skupine aktivno sudjelovanje u razvoju Akcijskog plana županije i uspješno praćenje budućeg razvoja, a jednako tako i bolje korištenje Europskih fondova .