Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. listopada 2009.

Uvjerenja o završenoj edukaciji za miritelje u individualnim radnim sporovima polaznicima  danas je u Krapina uručio predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo  Vitomir Begović uz nazočnost župana Siniše Hajdaš Dončić. Edukacija za prve zagorke miritelje u individualnim radnim sporovima završena je u  veljači ove godine, a ukupno je učestvovalo deset polaznika iz cijele Županije. Miritelji su Ivana Ferek, Anita Haramustek, Ivana Klaić, Anđelka Šlopar Ljubaj, Lahorka Krsnik, Anica Kovačić, Ljiljana Horvat, Đurđa Novosel, Marija Grah i  Krešimir Božić. Projekt „Mirenje u individualnim radnim sporovima“ provodi Ured Vlade Republike Hrvatske za socijalno partnerstvo, a cilj je smanjenje velikog broja radnih sporova pri redovnim sudovima i primjena mirenja kao bržeg i jeftinijeg  načina rješavanja sporova između radnika i poslodavaca. Projekt se realizira u suradnji sa Županijskim Gospodarsko-socijalnim vijećem, koje je i predložilo kandidate za edukaciju za miritelje.