Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. prosinca 2009.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU (CES DFC) organizira informativne radionice za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava za grant sheme.
Za programe, odnosno natječaje „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ i  „Mladi na tržištu rada“  radionica se održava u Zagrebu, 9. prosinca s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.  Za prijavitelje u okviru projekta „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3“, radionica se za potencijalne aplikante s područja naše Županije održava u varaždinskom hotelu „Turist“ s početkom u 9,00 sati, i to 9. prosinca na temu pripreme i razvoja projekata, a 10. prosinca – na istom mjestu u isto vrijeme – na temu smjernica za ispunjavanje projektne dokumentacije za spomenuti natječaj. Na informativnim radionicama pružit će se informacije o procedurama natječaja i načinu popunjavanja natječajne dokumentacije.
Podsjećamo da se tekstovi objavljenih natječaja, (uključujući neslužbene prijevode), zatim smjernice, prijavnice za radionice i svi ostali materijali mogu naći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji je ugovorna institucija  svih spomenutih programa unutar  IPA komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala.