Zagorje
Bajka na dlanu

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica – izvođači radova i službeno uvedeni u posao

Datum objave: 3. srpnja 2023.

U Koprivnici je u ponedjeljak, 3. srpnja 2023. godine, održano uvođenje u posao izvođača radova na projektiranju i izvođenju radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica.

Uvođenje u posao izvođača radova predstavlja prvu fazu u projektu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, vrijednog 88.910.270,74 eura. Ističemo kako se vrijednost projekta izgradnjom pretovarnih stanica, nabavom mobilne opreme, stručnim nadzorom i sl. te uz implementaciju novih cijena u građevinskom sektoru penje na oko 120 milijuna eura. Svrha ovog projekta je modernizacija sustava gospodarenja otpadom i stvaranje cjelovitog integriranog sustava u Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Međimurskoj županiji, odnosno na području u kojem živi pola milijuna stanovnika.

Potpisivanju je prisustvovala zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, koja je istaknula kako je za našu županiju izuzetno bitno sustavno i održivo gospodarenje otpadom. „Stoga nam je i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica od velike važnosti. Dakako da nismo sretni što je ovaj proces tako dugo trajao, no zadovoljni smo što je konačno došlo do trenutka uvođenja u posao i veseli nas što se kreće u realizaciju. Krapinsko-zagorska županija će, kao jedan od osnivača Piškornice d.o.o., pomno pratiti realizaciju projekta te očekujemo da će sve proći u ugovorenom roku od 44 mjeseci“ – poručila je zamjenica župana Jasna Petek.

Prihvatljivi troškovi projekta sufinancirani su EU i nacionalnim sredstvima, udio EU sredstava iznosi do 69,9975%, udio nacionalnih sredstava (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) do 20,0025%, dok je 10% sredstava osigurano iz vlastitih izvora.

Zapisnik o uvođenju u posao potpisali su direktor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica Mladen Ružman i predstavnik izvođača, zajednice ponuditelja KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje d.d. Krško u Sloveniji i KOSTAK-GRADITELJSTVO TEHNOLOGIJA SIROVINE d.o.o. iz Zagreba – predsjednik uprave Miljenko Muha. Na potpisivanju su bili i župan Koprivničko-križevačke županije i predsjednik Skupštine Društva Piškornica Darko Koren, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak te župan Međimurske županije Matija Posavec sa zamjenikom Josipom Grivcem, kao i državni tajnik u ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić te načelnik Općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj.

  • Nakon današnjeg potpisa, očekujem intenzivan početak radova te da ćemo zajedničkim doprinosom svih uključenih, od izvođača radova, projektanta i nadzora do Uprave i Skupština društva, čim prije realizirati projekt od nemjerljive važnosti za pola milijuna ljudi, među kojima i 120.942 stanovnika Krapinsko-zagorske županije“ – komentirao je uvođenje u posao župan Željko Kolar.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske gradit će se na području Općine Koprivnički Ivanec u Koprivničko-križevačkoj županiji, a njegovom uspostavom, modernizirat će se sustav gospodarenja otpadom, odnosno uspostaviti cjeloviti i integrirani sustav gospodarenja otpadom na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske: Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije. RCGO Piškornica nije zaseban infrastrukturni objekt, već je dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Tehnologija obrade otpada u RCGO Piškornica bit će mehaničko-biološka obrada, uz izdvajanje materijala koji se mogu reciklirati, goriva iz otpada (GIO) i proizvoda sličnog kompostu (PSK) koji se odlaže na odlagalište za neopasan otpad.  U RCGO Piškornica provodit će se: biološka i mehanička obrada miješanog komunalnog otpada, sortiranje odvojeno skupljenog otpada, priprema otpada za recikliranje, priprema otpada za energetsku oporabu i završno odlaganje inertiziranog otpada te obrada i odlaganje građevnog otpada. Glavne tehnološke jedinice/procesi u RCGO Piškornica su: hala za mehaničko-biološku obradu otpada, boksovi za biosušenje otpada, hala za dozrijevanje biootpada, spremište reciklabilnog otpada, odlagalište inertnog otpada, odlagalište neopasnog otpada, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, prostor za prikupljanje i obradu građevinskog otpada, boksovi za skladištenje recikliranog agregata, prostor za prikupljanje i iskorištavanje odlagališnog plina i biofilteri. Osim navedenog izgradit će se upravna i servisna zgrada te infrastrukturne i ostale površine, objekti i uređaji.


Fotogalerija