Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. studenoga 2010.

Očekivani rezultat provedbe projekta je uspješna priprema aplikacije za korištenje sredstava iz europskih fondova za potporu projektima u Hrvatskoj te svih potrebnih podloga prema zahtjevima EU. Projekt je trenutno u fazi provedbe, donesena je odluka o postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda i glavnoj infrastrukturi za prikupljanje otpadnih voda. Projekti odabrani da budu predloženi za financijsku potporu iz fondova EU u prvoj fazi uključuju:

 

1. Tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se planiraju izvesti na sljedećim lokacijama:

 

  • Sustav Zabok – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Trgovišću kapaciteta 55.600 ekvivalentnih stanovnika na koji će se priključiti gradovi i općine Zabok, Veliko Trgovišće, Oroslavje, Stubičke Toplice, Donja Stubica, Gornja Stubica, Sveti Križ Začretje, Bedekovčina i Mače. Predviđeni investicijski troškovi iznose 35.960.000,00 € (647 € po ekvivalent stanovniku).
  • Sustav Krapina – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Krapini kapaciteta 26.320  ekvivalentnih stanovnika na koji će se priključiti grad Krapina te općine Radoboj, Đurmanec i Jesenje. Predviđeni investicijski troškovi iznose 19.930.000,00 € (758 € po ekvivalent stanovniku).
  • Sustav Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar Bistrici kapaciteta 24.960 ekvivalentnih stanovnika na koji će se priključiti općine Konjščina, Zlatar Bistrica, Marija Bistrica, Lobor te grad Zlatar. Predviđeni investicijski troškovi iznose 23.520.00,00 € (943 € po ekvivalent stanovniku).

Svi uređaji za pročišćavanje otpadnih voda smješteni su na lokacijama predviđenim za tu svrhu u prostornim planovima.

 

2. Mreže glavnih kolektora na koje će se priključiti svi navedeni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

3. Proširenje postojećih sekundarnih mreža u općinama i gradovima radi priključenja stambenih i gospodarskih objekata.

 

Daljnje faze projekta za osiguravanje pročišćavanja otpadnih voda za manje lokalne zajednice u Krapinsko-zagorskoj županiji odvijat će se u skladu s rokovima koje utvrđuju nadležna tijela u Europi i Hrvatskoj. Sredstva za ove faze projekta, koje će obuhvatiti izgradnju pet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pregradi, Krapinskim Toplicama, Tuhelju, Klanjcu i Kumrovcu, osigurat će se iz budućih instrumenata potpore. Kapacitet ovih uređaja bit će manji od 10.000 ekvivalentnih stanovnika, a predviđa se i postavljanje malih montažnih uređaja za pročišćavanje na koje će se priključiti male lokalne zajednice u županiji koje su izvan dosega navedenih osam uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Navedene daljnje faze obuhvaćaju oko 75450 ekvivalent stanovnika na području gradova Pregrade i Klanjca, te općina Krapinske Toplice, Hum na Sutli, Tuhelj, Kumrovec, Hraščina, Kraljevec na Sutli, Mihovljan, Zagorska Sela, Desinić, Budinščina, Novi Golubovec i Petrovsko. Na ovom Projektu za pružanje tehničke podrške angažirane su Hrvatske vode.