Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. veljače 2020.

Za namjeravani zahvat – kamp Vita, Terme Tuhelj (faze 2 i 3 proširenje) na području Općine Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.