Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. ožujka 2010.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina, pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine, organizira3. Sajam poslova i Dan profesionalnog usmjeravanja, a koji će se održati u Krapini, 25. ožujka 2010., u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

Sajam poslova namijenjen je poslodavcima, nezaposlenim osobama, studentima, učenicima, te svim ostalima koji žele graditi karijeru i upoznati se s kretanjima na tržištu rada na području naše županije. Partneri u organizaciji Sajma poslova su svi oni koji mogu na bilo koji način utjecati na tržište rada.

U sklopu Sajma poslova planirana su slijedeća događanja:
  • Otvorenje Sajma poslova
  • Predstavljanje poslodavaca i institucija na pultovima 65 izlagača. Na Sajmu poslova 2010. predstaviti će se: 40 poslodavaca, 15 obrazovnih ustanova i 10 institucija, putem pultova i multimedijalnih prezentacija.
  • Radionice : Radionica kreativnosti ˝Mogu li i ja biti kreativan?˝
                           Radionica za NO/TZ ˝Tu sam – želim raditi˝ (kako se što bolje predstaviti poslodavcu
                           Radionica učenika ugostiteljsko-turističkih zanimanja ˝Što mi sve znamo i možemo˝
  • Predstavljanje radova učenika osnovnih škola na temu ˝Moje buduće zanimanje˝ – sudjeluju učenici OŠ pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda (učenici s teškoćama u razvoju)
  • Mogućnosti obrazovanja na području Krapinsko-zagorske županije
    Srednje škole, pučka učilišta, visoka učilišta i ostale obrazovne ustanove s područja Krapinsko-               zagorske županije predstaviti će obrazovne programe putem pultova i multimedijalnih prezentacija
·         Korištenje računalnog programa profesionalnog usmjeravanja „Moj izbor“
·         Okrugli stol „Razvijajmo nove vještine za nove poslove“