Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. siječnja 2011.

Proteklog je tjedna u Zaboku održan sastanak sazvan na inicijativu Hrvatskih cesta, a u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka, radi utvrđivanja stanja te rješavanja sanacije mosta Mokrice na dionici državne ceste D1 i regulacije zaobilaznog prometa. Među dvadesetak prisutnih bili su zamjenik župana Anđelko Ferek Jambrek sa suradnicima, gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek sa suradnicima, predstavnici Hrvatskih cesta, Policijske uprave, Županijskih cesta naše i Zagrebačke županije i drugi.

Predstavnici investitora – Hrvatskih cesta iznijeli probleme vezane uz nastavak radova na sanaciji mosta. Izvođači radova su naglasili da most trebalo kompletno zatvoriti kako bi se kvalitetno mogao sanirati, a prije toga pronaći zaobilazni prometni pravac. Predstavnici PU Krapinsko-zagorske županije istaknuli su probleme regulacije prometa i one vezane uz sigurnost prometa na zaobilaznom prometnom pravcu. Predstavnici ŽUC-a naše Županije ističu da predviđeni obilazni pravci nisu adekvatni za količinu prometa koja bi trebala prolaziti, jer nemaju dovoljne širine, nema pješačkog nogostupa na cijeloj dionici, prolaze kroz gusto naseljeno područje, a također se pojavilo i jedno klizište. Nadalje, predstavnici ŽUC-a Zagrebačke županije su istaknuli da ne dozvoljavaju teretni promet prometnicama koje oni održavaju i kojima upravljaju.

Predstavnici Županije i Grada Zaboka predlažu izgradnju novog mosta ili sanaciju mosta na način da se osigura pontonski most pokraj postojećeg mosta, kako bi se izbjegli zaobilazni prometni pravci. Također je naglašena potreba za većom prisutnošću djelatnika prometne policije obiju Županijskih uprava na budućim obilaznim pravcima. Zaključeno je da su Hrvatske ceste u suradnji sa ŽUC-om Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorskom županijom, PU Krapinsko-zagorskom i PU Zagrebačke županije, dužne detaljnije, uvidom na terenu, proanalizirati kompletnu problematiku sanacije mosta na dionici državne ceste D1 kod Zaboka, zatvaranja mosta te utvrditi prijedlog nove regulacije obilaznih pravaca. Ujedno je osnovana stručna Radna grupa koja će pripremiti analizu prometne problematike te utvrditi prijedlog rješenja, a njihov je sastanak zakazan za ovaj petak, nakon čega se očekuje donošenje prijedloga obilazaka drugim pravcima.

Nakon utvrđenog i usvojenog Rješenja, preko sredstava javnog priopćavanja (lokalne tiskovine, lokalni mediji i Hrvatski autoklub) pravovremeno će obavijestiti korisnike prometnica kojima će teći obilazak, kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.