Zagorje
Bajka na dlanu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite od 2020. do 2023.

Datum objave: 2. prosinca 2019.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine.