Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. studenoga 2013.

Osvrnuvši se na informacije o kojima se u javnosti govori kako će se prema novom zakonu ukinuti ispostave Porezne uprave u Pregradi, Zlataru, Klanjcu i Donjoj Stubici i da će se pripojiti ispostavama u Krapini i Zaboku te da će ljudi morati otići raditi na područje Varaždinske županije, župan je izjavio:

„Što se tiče reorganizacije Porezne uprave na području Krapinsko-zagorske županije ostat će dvije ispostave, ispostava Krapina i ispostava Zabok, gdje će u ispostavu Krapina ući Pregrada i Zlatar, dok će pod ispostavom Zabok biti Klanjec i Donja Stubica. To nikako ne znači da će se ispostave ukinuti, već će se one zvati drugim nazivom – izdvojena mjesta – i ljudi će fizički ostati raditi u tim gradovima, a građanima će sva usluga biti dostupna kao što je bila i dosad. Unutarnja reorganizacija Porezne uprave potrebna je zbog različite opterećenosti službenika na određenim prostorima, međutim, ukidanja ispostava nema. Cilj je stvoriti pet regija od 95-100 tisuća poreznih obveznika zbog ravnomjerne podjele posla. Ja osobno podržavam namjeru Vlade RH da preustrojem države ostvari znatne uštede u proračunu, da sve službe budu efikasne, a da ne budu preskupe. Podržavam izgradnju ekonomičnog sustava države, ali uz uvjet da dostupnost institucija građanima ostane ista ili još bolja nego što je sada.“

„Nema odvođenja institucija Krapinsko-zagorske županije, nema odvođenja života i posla iz Zagorja niti u Varaždin niti u Zagreb. Institucije koje jesu u Zagorju i ostat će u Zagorju. Ono što je bitno, što je stav mene kao župana i čitave naše koalicije jest da Krapinsko-zagorska županija u pogledu spajanja raznih službi državnih institucija gravitira prema gradu Zagrebu i tu za nas nema nikakve dileme. Trgovački sud, Državno odvjetništvo, Carinska uprava, sve te službe vezane su za Zagreb i ne bi bilo nikakve logike da Porezna uprava bude spojena prema Varaždinu.“, dodao je župan.

Na temu regionalnog razvoja, župan se osvrnuo: „Imamo dvije NUTS regije, a ovih pet planskih regija Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU predvidjelo je zbog izjednačavanja indeksa razvijenosti koji je diljem zemlje neravnomjeran. Kada bismo bili u regiji s gradom Zagrebom, bili bismo u izuzetno nepovoljnom položaju obzirom da je indeks grada Zagreba znatno viši od ostalih županija pa ne bismo imali priliku koristiti sredstva Europske unije u onoj mjeri u kojoj bismo to mogli u regiji Sjeverozapadne Hrvatske. Naš je stav da smo u pogledu boljih mogućnosti povlačenja sredstava EU koja su nam na raspolaganju za regiju Sjeverozapadne Hrvatske, dok po pitanju reorganizacije državne uprave i institucija Krapinsko-zagorska županija gravitira prema Zagrebu.“

Zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije d.o.o. Helena Matuša objasnila je kako novi Zakon o regionalnom razvoju Hrvatske predviđa pet planskih područja gdje naša županija zajedno s Varaždinskom, Međimurskom i Koprivničko-križevačkom spada u regiju Sjeverozapadne Hrvatske. „Novim Zakonom o regionalnom razvoju planska područja se formiraju u okviru susjednih jedinica regionalne samouprave. One nemaju svoju pravnu osobnost, niti zadiru u autonomiju županija, već se formiraju na način da se radi partnerski sporazum za plansko područje sa svim predstavnicima tih županija i definiraju se određeni prioriteti tog planskog područja. U skladu s tim definiraju se i prioriteti unutar strategija razvoja pojedinih županija što naravno mora biti usklađeno s nacionalnom strategijom, a ona pak sa strategijom Europske unije. To je osnovni preduvjet vertikalne usklađenosti – kod prijave nekog projekta, on mora imati svoje uporište upravo u tim definiranim prioritetima razvoja. Iz tog razloga se formiraju planska područja.“, dodala je zamjenica direktorice.

 

Župan je na kraju naglasio još jedanput kako se reformom Porezne uprave ne uskraćuje nijedna usluga građanima Krapinsko-zagorske županije, niti se ukidaju područni uredi u Zlataru, Pregradi, Klanjcu i Donjoj Stubici. Krapinsko-zagorska županija institucionalno gravitira prema Zagrebu, dok je njezino smještanje u regiju Sjeverozapadne Hrvatske povoljnije u smislu većih mogućnosti povlačenja sredstava Europske unije.