Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. travnja 2007.

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare predstavljen je Sporazum o zajedničkoj provedbi projekta Stubičke Toplice prema detaljnom planu uređenja – Zona zdravstvenog turizma kojeg su potpisali županica Krapinsko –  zagorske županije, Vlasta Hubicki i načelnik općine Stubičke Toplice, Vladimir Bosnar. Tim sporazumom Krapinsko-zagorska županija i Općina Stubičke Toplice će međusobno koordinirati i surađivati pri ostvarenju Projekta, a također će se dati izraditi proširenje Detaljnog plana uređenja (neobuhvaćeni dio bolničkog zemljišta) kojeg će zajednički financirati Općina i Županija u jednakim iznosima. Županija se obvezala da će na prijedlog Općine imenovati potpredsjednika i jednog člana  Općine u Savjet Projekta Toplice.
 
Najveći projekt u županiji
 – Ovo je najveći projekt u Krapinsko-zagorskoj županiji, odnosno to je najveći projekt koji ima jedna općina ili grad za razvoj turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji. Županija i Općina suglasne su da im je zajednički interes redefiniranje izgleda općine Stubičke Toplice kao vodećeg odredišta zdravstveno-rekreacijskog turizma u Republici Hrvatskoj, pri čemu bi Stubičke Toplice predstavljale brand, a područje općine odredište zdravstveno-rekreacijskog turizma – rekla je na županica Vlasta Hubicki. Županija će sa odabranim privatnim partnerom na osnovi javnog natječaja formirati tvrtku po modelu javno-privatnog partnerstva.
– Naš zajednički cilj je da se što prije pokrenu Stubičke Toplice kao rekreacijska i zona zdravstvenog turizma – kazao je načelnik općine Stubičke Toplice, Vladimir Bosnar.
 
Objava javnog poziva
Također će se do kraja ovog tjedna objaviti javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice po modelu javno-privatnog partnerstva  u Poslovnom dnevniku i Financial Timesu.Izbor privatnog partnera koji će po modelu javno-privatnog partnerstva  realizirati zajedno s Krapinsko-zagorskom županijom zdravstveno-turistički projekt Stubičke Toplice putem međunarodnog javnog natječaja izvršit će se najkasnije do kraja listopada ove godine. Kompletnu dokumentaciju pripremila je tvrtka Hosting Internacional s kojom je Županija sklopila ugovor o poslovno-stručnoj suradnji putem konzultantskih usluga po modelu gdje sve troškove za ugovorene usluge snosi isključivo privatni partner koji će biti izabran na međunarodnom javnom natječaju. Vrijednost cijelog projekta je za sada procijenjena na preko 100 milijuna eura, a javni poziv je tek prva faza u izboru privatnog partnera, a dosad se za taj projekt  interesiralo sedam   potencijalnih investitora.