Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. studenoga 2015.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija jedina je institucija u Republici Hrvatskoj u potpunosti specijalizirana za obrazovanja kadrova u području turizma i ugostiteljstva. Studijski centar Fakulteta u Zaboku počeo je s radom 1. listopada 2000. godine, kada je na prvu godinu izvanrednog sveučilišnog studija upisana prva generacija od 150 studenata. Zamjenica župana Jasna Petek je na svečanoj sjednici svima uključenima u ovaj projekt čestitala na prvih 15 godina rada. „Krapinsko-zagorska županija ulaže velike napore kako bi se brendirala i funkcionirala kao vodeća destinacija kontinentalnog turizma. Naravno da sve ono što mi činimo nije dovoljno bez stručnih i obrazovanih kadrova – zato smo zaista ponosni što već 15 godine ovdje u Zaboku djeluje vodeća institucija za obrazovanje kadrova u tom području. Zahvaljujem vam na svemu što ste učinili za razvoj Krapinsko-zagorske županije i ponavljam da smo mi uvijek otvoreni za suradnju. Zajedno smo nadišli prošle izazove, a vjerujem da ćemo jednako tako odgovoriti i na one koji su tek pred nama“ zaključila je zamjenica župana za društvene djelatnosti.

Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Dora Smolčić Jurdana je na svečanoj sjednici podnijela izvješće o radu Studijskog centra Zabok koji je na inicijativu i uz podršku Pučkog otvorenog učilišta Krapinsko-zagorske županije počeo s radom prije 15 godina. Od tada je programe stručnog studija završilo 469 studenata, programe sveučilišnog dodiplomskog studija 669, sveučilišnog preddiplomskog 923 te diplomskog 319 studenata. Ovih 2380 studenata steklo je specifična znanja, vještine i kompetencije iz područja turizma i ugostiteljstva, što ih je učinilo prepoznatljivim na tržištu rada ne samo Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba već i šire. U ovoj akademskoj godini u Zaboku upisano je ukupno 598 studenata.

Na svečanoj sjednici su uz zamjenicu župana Jasnu Petek bili i gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek, njegova zamjenica Nevenka Gregurić, prorektor Sveučilišta u Rijeci Jože Perić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Zaboku Tihomir Vrančić i brojni drugi uzvanici.

Predstavnicima Krapinsko-zagorske županije, Grada Zaboka i Pučkog otvorenog učilišta u Zaboku su na svečanoj sjednici dodijeljene posebne zahvalnice uz želje za još boljim nastavkom zajedničke suradnje, a najbolji studenti Studijskog centra Zabok primili su godišnje i semestralne dekanove nagrade.


Fotogalerija