Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. travnja 2020.

Krapinsko-zagorska županija subvencionirat će kamatne stope na kredite mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima koji ulažu na području KZŽ u visini jednog postotnog boda, i to za dva kreditna programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) s kojom će Županija sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji.  Ukupni kreditni potencijal Krapinsko-zagorske županije za kredite koje osigurava HBOR iznosit će 30 milijuna kuna, a Županija će kamatu subvencionirati u visini od 1,00 p.p. godišnje za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Korisnici kredita na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita“ su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i profitne ustanove, koji ulažu na području Krapinsko-zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Prihvatljivim korisnicima kredit može biti odobren izravno ili putem poslovnih banaka za financiranje ulaganja uz uvjete definirane kreditnim programima HBOR-a i to „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“.

Najviši i najniži iznos kreditnih sredstava za koje se subvencionira kamata odobrenih u okviru programa HBOR-a su:

– poduzetništvo mladih, žena i početnika – najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 2.000.000,00 kuna,

– investicije privatnog sektora – najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 5.000.000,00 kuna.

Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljat će se putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s kojima će  županija zaključiti Ugovor o poslovnoj suradnji.

 

U narednim danima slijedi potpisivanje ugovora sa  Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

 

Krapinsko-zagorska županija također je uputila poziv gradovima i općinama sa svog područja da se uključe u subvenciju kamata poslovnim subjektima koji planiraju ulagati na njihovom području. Naime, gradovi i općine se u ovaj program mogu uključiti potpisivanjem ugovora s HBOR-om odnosno pojedinom poslovnom bankom koja sudjeluje u Programu,  odnosno subvencioniranjem kamate poduzetnicima sa svog područja s postotkom koji same odrede.