Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. veljače 2019.

Projekt pod nazivom Moderna učionica zamišljen je kao nastavak prošlogodišnjeg Erasmus+ projekta: Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna i provodi se unutar sektora Grafičke tehnologije i audiovizualnog oblikovanja te svojim ciljevima i ishodima želi osuvremeniti nastavni proces i ostvariti viziju Škole, odnosno poticati „razvoj kreativnih i umjetničkih resursa, interaktivnu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te cjeloživotno učenje”.

 

Projekt je počeo krajem kolovoza 2018. godine i trajat će nešto više od godinu dana. Unutar tog perioda planirane su mnoge aktivnosti od kojih su najvažnije odlazak cijelog projektnog tima na job shadowing; 5 mobilnosti nastavnog osoblja (odlazak na 4 strukturirana tečaja), provođenje radionica unutar ŠUDIGO Zabok te na razini cijele Republike Hrvatske preko županijskih, međužupanijskih i državnih skupova, provođenje pilot nastave bez zvona, terenska nastava u Torino s učenicima prvih i drugih razreda sektora grafičke tehnologije i audiovizulanog oblikovanja, planiranje i sudjelovanje u projektima na eTwinning platformi te nadopuna ePojmovnika stručne terminologije.

 

Profesorice projektnog tima: Tamara Bilankov, Barbara Hanjilec, Ruža Leskovar, Davorka Frgec – Vrančić te Dea Kovačević nedavno su se vratile s job shadowinga u Sjevernoj Irskoj. U 5 dana mobilnosti nastavnice su dobile uvid u obrazovni sustav Sjeverne Irske i Republike Irske te su prisustvovale nastavnim procesima u cijeloj obrazovnoj vertikali (od osnovne i srednje škole, do nastave na fakultetima i u školi za učenike s posebnim potrebama). Domaćin mobilnosti bila je Academy for International Science and Research iz Derryja koja usko surađuje s lokalnim obrazovnim institucijama te aktivno radi na promicanju primjene virtualne realnosti i proširene stvarnosti te igrifikacije u nastavi.

 

Odlaskom na mobilnosti, primjenom naučenog u nastavi te diseminacijom naučenog  na stručnim vijećima Škole, Krapinsko – zagorske županije i šire sudionice projektnog tima rade na ostvarivanju ciljeva projekta: ojačavanje komunikacijske i digitalne kompetencije nastavnika i učenika, povezivanje neformalnog i formalnog učenja te razvijanje kompetencija 21.stoljeća (prezentacijske vještine, digitalna pismenost, kreativnost i kritičko mišljenje te rad u timu) kod učenika u svrhu njihove kvalitetnije pripreme za tržište rada ili nastavak obrazovanja.

 

U preostalih 7 mjeseci trajanja projekta očekuje nas još puno aktivnosti i projekata o kojima detaljnije možete pročitati na web stranici http://modernaucionica.sudigoz.hr/, ili Facebook stranici: Moderna učionica.


Fotogalerija