Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. kolovoza 2018.

Zahtjeve za sufinanciranje troškova sanacije divljih odlagališta otpada  za 2018. godinu podnijelo je 9 jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko – zagorske županije te je svih devet ostvarilo pravo na sufinanciranje, i to u ukupnom iznosu od 126 tisuća kuna:

1. Grad Zlatar – 15.000 kuna

2. Općina Budinščina – 15.000 kuna

3. Općina Hrašćina – 15.000 kuna

4. Općina Konjščina  – 14.000 kuna

5. Općina Lobor – 16.000 kuna

6. Općina Mače – 14.000 kuna

7. Općina Mihovljan – 10.000 kuna

8. Općina Radoboj – 12.000 kuna

9. Općina Zlatar Bistrica – 15.000 kuna