Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. travnja 2016.

Na susretu je bila zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, koja je govorila o temi koja se tiče ulaganja Krapinsko-zagorske županije u obrazovanje mladih, kretanjima na tržištu rada, o mjerama aktivne politike zapošljavanja te mogućnostima i perspektivama zapošljavanja na području županije. Putem prezentacije maturanti su upoznati sa informacijama o stipendiranju i sufinanciranju prijevoza učenika, poticanju darovitih učenika i sl. Predstavljeni su programi te mogućnosti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, prilikom čega je istaknuto da je na području županije prisutan trend porasta broja zaposlenih mladih osoba. Prema informacijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Krapina te preporukama županijskog Partnerstva za tržište rada, maturanti su također informirani o zanimanjima za kojima raste potražnja i odabirom kojih im se pruža veća mogućnost zapošljavanja na području županije. O mogućnostima studiranja na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina maturante je informirao prodekan za nastavu i znanost Nenad Sikirica. Susretu sa maturantima nazočila je i zamjenica gradonačelnika Zlatara Jasenka Auguštan Pentek.


Fotogalerija