Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. studenoga 2012.

Društvo je zajedničkim radom nesebičnih ljudi s hrvatske i francuske strane prikupilo iznos od 3.060,00 eura i odlučilo ih donirati osobama s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji. Jean Claude Dumont, predsjednik Društva uručio je sredstva Davoru Brliću, predsjedniku Udruge invalida Zlatar. Prema Brlićevim riječima dobivena sredstva bit će utrošena isključivo na projekt prijevoza osoba s invaliditetom kako bi bila na korist svima.

Treba spomenuti kako Krapinsko-zagorska županija već dugi niz godina uspješno surađuje s francuskom regijom L’Aisne, čiji je član skupštine te gradonačelnik grada Coucy le Chateua gospodin Jean Claude Dumont. Suradnja na kulturnoj razini dviju regija počela je još 2003., a službena Povelja o suradnji između naših dviju regija potpisana je 2008.godine. Gospodin Dumont kao predsjednik Društva francusko-hrvatskog prijateljstva jedan je od pokretača potpisivanja Povelje, a ujedno i dobitnik Povelje Krapinsko-zagorske županije 2009.godine.

Ova dugogodišnja suradnja suradnja, a posebno intenzivna komunikacija između dviju regija odvija se na području razmjene iskustava vezanih uz mogućnosti razvoja turizma koje su u domeni regionalnih samouprava, kroz analizu trenutnog stanja, uvida u aktivnosti kojima se pokušavaju razvijati destinacije uz korištenje strukturnih fondova, ulaganja u pojedine segmente pa sve do pravnih aspekata u bavljenju turizmom.

„Suradnja Krapinsko-zagorske županije s pokrajinom L’Aisne odvija se na kulturnom, umjetničkom i turističkom planu, a posebno smo zahvalni g. Dumontu na njegovom doprinosu i humanitarnim akcijama u ratno doba“, istaknula je županica Sonja Borovčak.