Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. siječnja 2021.

Župan Željko Kolar je na konferenciji za novinare u petak, 29. siječnja 2020. godine istaknuo kako se u donošenju ove odluke vodio preporukama epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo KZŽ Krapinsko-zagorske županije te činjenicom da prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorska županija, uz Istarsku županiju, ima najmanje novooboljelih po stanovniku u čitavoj Republici Hrvatskoj.

 

 

KLASA: 602-01/21-01/07

URBROJ: 2140/01-02-21-3

Krapina, 28. siječnja 2021.

Na temelju članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. Ministarstva znanosti i obrazovanja od 3. rujna 2020. godine, Župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

I.

Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i mišljenju epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, nastava za učenike I.-VIII. razreda u osnovnim školama kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija  od 1. veljače 2021. godine do daljnjega  održavat će se po  Modelu A.

II.

Za učenike završnih razreda srednjih škola (trogodišnjih, četverogodišnjih i petogodišnjih programa) kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija od 1. veljače 2021. godine do daljnjega nastava će se održavati  po Modelu A, a za ostale učenike srednjih škola po Modelu C – nastava na daljinu.

III.

Zadužuju se ravnatelji i ravnateljice osnovnih i srednjih škola da izvrše sve potrebne pripremne radnje za održavanje nastave sukladno točci I. i II. ove Odluke.

IV.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na Osnovnu školu Krapinske Toplice.

 

     ŽUPAN

Željko Kolar