Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. listopada 2014.

Istraživanje provedeno 2014. godine (voditelj istraživanja bio je uvažen profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada Zoran Šućur) pokazalo je da 65 posto djece iz siromašnih obitelji živi na selu, a od njih 47 posto nema svoj krevet. Obitelji koji su korisnici socijalne pomoći s djecom predškolske dobi, njih 68 posto, izjavilo je da nema dovoljno novca za hranu, a 30 posto njihove djece navelo je da u okruženju u kojem žive nemaju pedijatra. Iz istraživanja je vidljivo da gotovo jedna četvrtina siromašne predškolske djece živi u kućanstvima u kojima nitko nije zaposlen. Još porazniji rezultati su kod obitelji koje imaju djecu s poteškoćama u razvoju i koji su korisnici nekog oblika socijalne skrbi.

Republika Hrvatska ove je godine donijela Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.) kojim su učinjeni određeni iskoraci što se tiče zakonskog okvira za djelovanje, no još je važnija provedba utvrđenih aktivnosti.

Prema posljednjim podacima centara za socijalnu skrb, na području Krapinsko-zagorske županije ima 648 samaca i obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade i još 363 samaca i obitelji korisnika pomoći za uzdržavanje.

Krapinsko-zagorska županija razvila je nekoliko oblika pomoći koje imaju za cilj ublažavanje siromaštva i pomoć građanima u teškim životnim prilikama, a posebice onih koje su namijenjene obiteljima s djecom, vodeći se idejom da je najvažnija borba protiv dječjeg siromaštva i ulaganje u djecu.

Tako se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije osiguravaju sredstva za jednokratne novčane pomoći građanima zbog teških životnih prilika (280.000 kn), jednokratne novčane pomoći obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete (200.000 kn), jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava (250.000 kn), kao i učeničke i studentske stipendije (1.100.000 kn) te sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola (3.240.000 kn).