Zagorje
Bajka na dlanu

Svjetski dan djece – 20. studenoga

Datum objave: 20. studenoga 2021.

U trenucima kada se mijenjao svjetski poredak, padao Berlinski zid, rađao internet – svijet se ujedinio u obrani djece i djetinjstva. 20. studenoga 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u povijesti. Prije 32. godine svijet se ujedinio u želji da zajedno stvaramo svijet kakav zaslužuju djeca. Svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno. 

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je posebnu odluku kojom se na temelju notifikacije o sukcesiji od bivše države Hrvatska smatra strankom Konvencije o pravima djeteta od dana osamostaljenja, 8. listopada 1991. godine. Prije prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, nije postojalo široko prihvaćanje temeljne veze između dobrobiti djece i snage društava u kojima žive. Zato je Konvencija tako važna prekretnica. Konvencija je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale. 

 

U Krapinsko-zagorskoj županiji provode se brojne aktivnosti za djecu kako bi ih se osnažilo u razvoju i ujedno dala podrška obiteljima kroz razvijenu mrežu usluga za djecu. Tu moramo spomenuti  zdravstvenu skrb za trudnice i rodilje, promicanje dojenja, usluge rane intervencije, logopedske usluge, podršku darovitoj djeci i djeci s teškoćama u razvoju, osiguravanje kvalitetnog i dostupnog odgoja i obrazovanja i zdravstvene zaštite djece. Kao rezultat kontinuiranog i dugotrajnog rada s djecom i za djecu Županija od 2018. godine ponosno nosi titulu Krapinsko-zagorska županija – prijateljica djece, uz Primorsko-goransku županiju, jedina u Hrvatskoj.

Iznimno smo ponosni  i na naše rodilište u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana koje preko dvadeset godina i među prvim rodilištima na području Republike Hrvatske nosi prestižnu titulu „Rodilište prijatelj djece, a opremljeno je suvremenom opremom te koristi inovativne metode. Sve je to rezultat suradnje Krapinsko-zagorske županije kao osnivača s donatorima i upravom bolnice u cilju opremanja bolesničkih soba za trudnice, ginekološke bolesnice, babinjače te osiguravanje najkvalitetnijih uvjeta za skrb novorođenčadi, gdje su majke cijelo vrijeme sa svojom djecom, od samog rođenja do otpusta iz rodilišta, provodeći u potpunosti postulate projekta „Rodilišta prijatelj djece“, a danas i projekta “Rodilište prijatelj majki i djece“.

Županija u suradnji sa zdravstvenim ustanovama provodi brojne aktivnosti vezane uz promicanje dojenja, opremanja mjesta za dojenje diljem županije, a osim promicanja dojenja, zbog loših demografskih pokazatelja, u prvom redu negativnog prirodnog priraštaja, smatramo da je nužno jačati mjere podrške kojima se doprinosi zaustavljanju negativnog trenda. Većina jedinica lokalne samouprave iz svojih proračunskih sredstava isplaćuje pomoći obitelji novorođenog djeteta, a Krapinsko-zagorska županija dodatno se usmjerila na uvećanu pomoć obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete, što u praksi znači da svaki roditelj s troje i više djece dobivaju novčanu pomoć u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.

Također, kroz  niz mjera i aktivnosti  te  socijalne programe nastoji se  obiteljima pomoći prevladati povećane izdatke uslijed rođenja djeteta, troškova stanovanja, školovanja djece, teže bolesti i slično i na taj način pomoći obiteljima u potrebi.

Važan cilj u narednom razdoblju je i unapređenje kvalitete usluga rane intervencije za djecu s neurorizicima i razvojnim poteškoćama. Iako je postojeći sustav rane intervencije na području Krapinsko­-zagorske županije postavljen na čvrstim temeljima i većina djece detektira se i zbrinjava poprilično rano, uglavnom oslanjajući se na stručne timove koji djeluju pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinsko-zagorska županija usmjerila se na stvaranje još boljih uvjeta da većina djece mogu što veći broj dijagnostičkih i rehabilitacijskih  postupaka obaviti u ustanovama na području KZŽ. U tom smislu Krapinsko-zagorska županija sufinancira jednog djelatnika defektologa u predškolskoj skupini u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, što godišnje iznosi oko 144.000 kn. Od rujna prošle godine pri Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice  djeluje i Kabinet za ranu intervenciju, a Županija podmiruje troškove 4 stručna djelatnika. Naši napori u budućem razdoblju usmjeriti će se na razvijanje sustava rane intervencije u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice i Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, uspostavu mobilnog tima, ambulante za ranu intervenciju te Centra za obitelj i mlade u sklopu kojeg bi djelovalo i savjetovalište za ranu intervenciju. Također, cilj nam je razviti i sustav ranih intervencija u istočnom, nerazvijenijem dijelu Županije suradnjom sa Centrom za odgoj i obrazovanje Zajezda.

Krapinsko-zagorska županija već petu godinu za redom provodi projekt Baltazar kojim osigurava djeci s teškoćama u razvoju školovanje sa svojim vršnjacima, u svojoj lokalnoj zajednici, u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja uz podršku pomoćnika u nastavi.

Znatna sredstva izdvajaju se  za programe podrške predškolskom odgoju i obrazovanju, prijevozu i stipendiranju učenika, programima i aktivnostima kojima se podupiru darovita djeca, natjecanjima učenika, poticanju kulturno-umjetničkog dječjeg stvaralaštva. Od značajnijih aktivnosti svakako treba spomenuti i donošenje Dječjeg proračuna te raspisivanje Javnog poziva za participativni dječji proračun te snivanje skloništa za žrtve nasilja – Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak.

U skladu sa svojim financijskim mogućnostima Krapinsko-zagorska županija nastoji podržati sve aktivnosti koje imaju u cilju razviti mrežu usluga namijenjenih djeci jer dobro organizirane i kvalitetne usluge za djecu investicija su u obitelj, a iznad svega to je investicija u razvoj djeteta i u njegovu budućnost. Da bi potpora bila kontinuirano unapređivana neophodno je osigurati dostupnost, korištenje i kvalitetu usluga. Ovakva vrsta podrške zapravo je resurs za roditeljstvo koje poštuje prava djeteta, a njezino je osiguravanje dio društvene, pa tako i Županijske odgovornosti za dobrobit djece.