Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. studenoga 2022.

Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija o pravima djeteta sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, među kojima i Republika Hrvatska. Konvencija je najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Njome su se zemlje obvezale da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije. 

Konvencija je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu.

Osnovna prava djeteta su: pravo na preživljavanje, na razvoj, na zaštitu i pravo na sudjelovanje. Više o dječjim pravima možete saznati ako pogledate.

Participacija djece i mladih jedan je od temelja građanskog društva. Osim što predstavlja ostvarenje prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta, stvaranjem uvjeta da se glas djece i mladih čuje i uvaži, pridonosi se vidljivosti djece i mladih kao važne društvene skupine te percepciji djece kao nositelja i aktivnih uživatelja svojih prava.  

Više o dječjim pravima možete naučiti na poveznicima na kraju teksta.  

Ostvarivanju prava djece trebaju su posvetiti sve institucije i razine: od nacionalne, regionalne pa sve do lokalne. Krapinsko – zagorska županija nosi titulu Županija – prijatelj djece, uz još samo jednu županiju u Republici Hrvatskoj. Ovaj naslov stekla je konstantnim zalaganjem i radom na ostvarivanju dječjih prava i poboljšanju položaja djece kroz različite programe. Također, stjecanjem ove titule obvezala se da će u budućnosti raditi još više i predanije, ali i da će poticati druge jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge i pojedince na području županije da čine to isto.

Tako su razvijeni i financiraju se različiti programi i usluge za djecu: još od samih tečajeva za trudnice i konstantne brige i ulaganja u što bolje uvjete rodilišta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, novčane pomoći za novorođene, usluga rane intervencije u Kabinetu za ranu intervenciju čiji rad u potpunosti financira Krapinsko-zagorska županija, podupiranje osnivanja logopedskih kabineta, preko provedbe projekta Baltazar putem kojeg se osiguravaju pomoćnici u nastavi ili projekta Zalogajček putem kojeg se osiguravaju besplatni obroci za djecu osnovnih škola, sve do programa na darovitu djecu, financiranja učeničkih i studentskih stipendija, financiranja prijevoza srednjoškolaca, sufinanciranja radnih materijala za sve učenike osnovnih škola – Krapinsko-zagorska županija brine o potreba djece svih uzrasta i na svim područjima. U tijeku je i jačanje programa zaštite mentalnog zdravlja djece. Ne smijemo zaboraviti i programe građanskog odgoja i druga ulaganja u materijalno tehničke uvjete osnovnih i srednjih škola kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač. Također, tu je i financiranje programa i projekata udruga koji su sumjereni na djecu.

Spomenimo još jedan, trenutačno aktualan način ostvarivanja dječjih prava – Participativni dječji proračun. Prvi u Republici Hrvatskoj razvijen je  upravo u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz Javni poziv na koji djeca prijavljuju projekte koje su sama osmislila, a koji će se od ovih prijavljenih financirati odlučuju isto isključivo djece. I ove godine se kroz Javni poziv raspodjeljuje 200.000 kn, a ako niste, još uvijek se stignete prijaviti do 28. studenoga. Više o Javnom pozivu možete pročitati na ovoj poveznici Javni poziv za 2023.

Bojanka o pravima djece

Crtani film o pravima djece