Zagorje
Bajka na dlanu

Svjetski dan svjesnosti o autizmu – važnost rane dijagnoze i podrške čitavoj obitelji

Datum objave: 2. travnja 2024.

Svjetski dan svjesnosti u autizmu obilježava se 2. travnja s ciljem skretanja pozornosti javnosti na milijune ljudi širom svijeta koji žive s poteškoćama iz spektra autizma, kao i razbijanja predrasuda i mitova koje okružuju oboljele od autizma.

Autizam je razvojna poteškoća koja se manifestira u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Karakterizira ga različit stupanj poteškoća u socijalnoj interakciji i komunikaciji, kao i ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Spektar autizma iznimno je širok, i svaka osoba s autizmom jedinstvena je sa svojim sposobnostima i izazovima. Važno je istaknuti kako je svaki slučaj autizma različit. Iako kod nekih osoba  izaziva ozbiljne motoričke probleme, drugi autistični pojedinci mogu biti istaknuti u struci i postići veliki uspjeh. Tako su brojne značajne osobe poput Alberta Einsteina, Mozarta, Charlesa Darwina, Thomasa Jeffersona, Michelangela, Stanleya Kubricka itd. imali teškoće iz spektra autizma.

Župan Željko Kolar ističe činjenicu da kvalitetu života osoba oboljelih od autizma mogu znatno poboljšati rana dijagnoza i intervencija, kao i da je važno da podršku dobiju i roditelji oboljele djece kako bi se lakše nosili sa svakodnevnim izazovima koje nose odgoj djece s autizmom. Krapinsko-zagorska županija stoga potiče i osigurava uvjete za razvoj usluga koje se upravo odnose na ranu intervenciju – dijagnostiku i razvojne tretmane kojima se  potiče ostvarivanje razvojnih potencijala djeteta, sprečavamo razvoj daljnjih poteškoća, pripremamo dijete za vrtić, školu, zapošljavanje i u konačnici za samostalan život.

U tom smislu Krapinsko-zagorska županija izdvaja sredstva za sufinanciranje programa rane intervencije. Više od 180.000 eura uloženo je proteklih godina u programe rane intervencije koje se provode u  Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Od 2016. godine Županija podmiruje troškove stručnog djelatnika u predškolskoj skupini Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Također, ulagalo se u uređenje i opremanje prostora  te edukaciju stručnjaka iz područja rane intervencije.

U rujnu 2020. godine u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice otvoren je kabinet za ranu intervenciju. Kabinet je suvremeno opremljen, a usluge rane intervencije koje se ovdje pružaju za roditelje su potpuno  besplatne. Moto kabineta je „Podrška, OBITELJ, suradnja!“ Rad kabineta i troškove 4 djelatnice financira Krapinsko-zagorska županija, kao jednu od aktivnosti u projektu „Krapinsko-zagorska županija-prijateljica djece“. Više o radu Kabineta možete saznati na http://centar-krapinske-toplice-kr.skole.hr/kabinetraneintervencije.

Također, usluge rane intervencije već se više godina provode i u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

U obje ustanove: Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, usluge rane razvojne podrške od prošle su godine dostupne na temelju uputnice područnih ureda Zavoda za socijalni rad.

Važan dio podrške djeci s poteškoćama iz spektra autizma, ali i drugih razvojnih teškoća su logopedske usluge. Krapinsko-zagorska županija inicirala je model prema kojem su se uspostavili logopedski kabineti za područje Županije na način da jedan logopedski kabinet djeluje na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje zajednički sufinanciraju njegov rad. Krapinsko-zagorska županija uključila se u nabavku opreme za logopedske kabinete na području Grada Klanjca i Donje Stubice te Općina Kumrovec, Sveti Križ Začretje, Marija Bistrica, Desinić, Zlatar Bistrica i Bedekovčina, osim navedenoga podupirala  projekte organizacija civilnog društva kojima je bio cilj otvaranje i rad logopedskog kabineta. Do sada je u tu svrhu izdvojila ukupno 25.272,28 eura.

Važno je spomenuti i programe podrške integraciji djece s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne programe.

Projektom „Baltazar 7“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2023./2024. osigurava  se podrška za 98 učenika s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 77 pomoćnika. Partnerski pristup i projektne aktivnosti jačaju uspostavu stručnog i održivog sustava osiguravanja podrške učenicima s teškoćama, što doprinosi ostvarivanju prava na primjereno i inkluzivno obrazovanje, jednake mogućnosti za poboljšanje odgojno-obrazovnog uspjeha, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, osamostaljenje i razvoj vještina.

Osim kroz projekt Baltazar 7, u osnovnim i srednjim školama na području Županije dodatnih 40 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju osigurava se i preko projekata četiriju udruga: Udruga distrofičara Krapina, Udruga invalida Bedekovčina, Udruga Sveta Ana Lobor i Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Također, prema modelu 50% sredstava osiguranih iz županijskog proračuna i 50% sredstava iz proračuna jedinice lokalne samouprave na području koje učenici imaju prebivalište odnosno u potpunosti iz proračuna Krapinsko-zagorske županije ili jedinica lokalne samouprave osigurava se dodatnih 33 pomoćnika u nastavi.

Stoga je u aktualnoj šk. god. 2023./2024. osigurana podrška ukupno 150 pomoćnika u nastavi (77 preko projekta Baltazar 7 + 33 po modelu sufinanciranja na teret KZŽ + JLS odnosno KZŽ ili JLS samostalno + 40 preko udruga) za ukupno 182 učenika s teškoćama u razvoju u ukupno 29 osnovnih i srednjih škola u Županiji, uključujući i Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Sukladno navedenom Krapinsko-zagorska županija organizira iskustvenu radionicu na temu: Koliko smo s autizmom „na ti“? koja je namijenjena stručnim suradnicima, učiteljima i odgojiteljima u odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, roditeljima, kao i ostaloj zainteresiranoj javnosti.

 


Video