Zagorje
Bajka na dlanu

Tematska sjednica „Mogućnosti razvoja socijalnog poduzetništva u Krapinsko-zagorskoj županiji“

Datum objave: 14. listopada 2014.

Prvo je to zajedničko djelovanje ovih triju županijskih tijela od kojih svako zasebno ima u fokusu svog djelovanja po jednu od ranjivih društvenih skupina viđenih idejom da je samo međusobnom suradnjom i sinergijskim djelovanjem moguće postići kvalitetne rezultate. Socijalno poduzetništvo i socijalne inovacije koje ono razvija nadograđuju postojeći sustav socijalnih usluga, nudeći rješenja za potrebe ranjivih društvenih skupina i specifične probleme u lokalnoj zajednici koje u postojećem sustavu nisu bile (uspješno) zadovoljene.

Socijalno poduzetništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji još uvijek nije razvijeno, iako u djelovanju pojedinih subjekata možemo naći pozitivne primjere njegovih začetaka. Upravo kako bi doprinijeli boljem shvaćanju samog pojma socijalnog poduzetništva, ukazali na prilike za razvoj na području Županije i na uspješne primjere u Hrvatskoj, povjerenstva i Savjet organiziraju ovo događanje.

Tematska sjednica otvorena je i za širu javnost i svi zainteresirani dobro su došli.