Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. ožujka 2019.

Na svečanosti je bila i zamjenica župana KZŽ Jasna Petek, koja je tom prilikom istaknula: „Centar za odgoj i obrazovanje je specijalna ustanova u županiji koja brine, odgaja i brine se o djeci s teškoćama u razvoju. Županiji je centar izuzetno važan, osim zbog edukacije i rehabilitaciji djece i zbog iskustva što učitelji i znanja koje djelatnici imaju i što nesebično šire u društvenoj zajednici. Krapinsko-zagorska županija cijele godine brine o materijalnim – tehničkim uvjetima rada ove ustanove. Pred nama su veliki zadaci, a to su energetska obnova cijele škole te obnova parketa u dvorani“, rekla je zamjenica župana Petek.

 

Ravnatelj Centra Antun Zupanc je istaknuo: „U suradnji sa Županijom i Specijalnom bolnicom, želimo da se u Centru odvija uspostavljanje rane intervencije za djecu od 0 do 6 godina kako bismo čim ranije dijagnosticirali i identificirali neke teškoće kod djece. Tako bi se što veći broj njih mogao uključiti u redovan osnovnoškolski sustav. Napravljen je velik pomak u posljednjih nekoliko godina, kad je u pitanju edukacija našeg stručnog kadra. Uložili smo u njihovu edukaciju dvjestotinjak tisuća kuna, što pridonosi većoj kvaliteti rada s našim učenicima. Jedina smo posebna odgojno-obrazovna ustanova koja je ušla u pilot projekt E- škole. U tome smo bili uspješni, a o tome najbolje govore rezultati naših učenika koji nisu izostali“, rekao je ravnatelj Zupanc. U osnovnoškolski program Centra tako ove školske godine upisano je 70 učenika, 29 u predškolski program, a tijekom godine prosjčeno upiše stotinjak učenika koji su na medicinskoj rehabilitaciji.


Fotogalerija