Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. prosinca 2009.

TRENUTNO OTVORENI NATJEČAJI
(22.12.2009.)
Detaljnije informacije u Zagorskoj razvojnoj agenciji
049/373-161
 
 1. JUGOISTOČNA EUROPA
  • talijanska regija Umbria traži partnera za projekt koji namjerava prijaviti u okviru novootvorenog natječaja za transnacionalnu suradnju “Jugoistočna Europa”
 
  • Ciljevi projekta:
 
Osnovni cilj projekta bit će izgraditi mrežu između Europskih regija koje imaju riječne krajolike u prirodnim i zaštičenim područjima.
 
·         Projekt će:
        
o        analizirati postojeću situaciju u odnosu na upravljačke planove;
o        predstaviti i raširiti najbolju praksu glede zaštićenih područja “Natura 2000”;
o        Identificirati dodatne mjere za regionalnu i lokalnu politiku putem suradnje u upravljanju prirodnim i zaštićenim područjima;
o        Promicati unaprijeđenje zaštite okoliša i privlačnosti regija i gradova putem povećanog javnog sudjelovanja u održivom razvoju;
o        Omogućiti lokalne aktktivnosti za promicanje regija;
o        Pratiti utjecaj na razvoj putem specifičnih indikatora;
o        Uspostaviti referentne smjernice za održivi razvoj riječnih krajolika u zaštićenim područjima;
 
·         Aktivnosti koje se planiraju provesti putem projekta:
 
o        Stvaranje baze podataka (glede područja koje će sudjelovati u projektu) o identificiranim specifičnostima u prirodi i okolišu;
o        Utvrđivanje kritičnih točaka i potencijala u različitim područjima putem sastanaka između partnera na projektu  i lokalnih djelatnika;
o        Evaluacija kongruencije između lokalnog ekonomskog razvoja i politike zaštite prirode;
o        Uspostavljanje i testiranje komunikacijskih instrumenata;
o        Sastavljanje dokumenata kao i planova i projekata povezanih s ciljanim intervencijama koji bi trebali biti uključeni u upravljačke planove Natura 2000;
o        Stvaranje malih smjernica i vodiča za zahvate za svako riječno područje;
o        Organiziranje i testiranje monitornih sistema koji se temelje na specifičnim indikatorima za upravljanje prirodnim i riječnim područjima,
o        Sastavljanje konačnih “Smjernica” kao pokazatelja za održivi razvoj riječnih krajolika u zaštićenim područjima;
 
 
 1. LEONARDO DA VINCI
 
  • Vijeće okruga Stevenage iz Engleske traži partnera za svoj projekt mobilnosti koji namjeravaju prijaviti u okviru programa za cjeloživotno učenje-Leonardo da Vinci koji se fokusira na vokacijsko obrazovanje i profesionalno usavršavanje.
 
  • Projekt će se usmjeriti na jednu od navedenih tema, ovisno o odazivu potencijalnih partnera:
·         Hortikultura-parkovi i javni otvoreni prostori;
·         Kako druge zajednice uređuju parkove-sađenje biljaka,drveća,grmlja itd s posebnim osvrtajem na probleme globalnog zagrijavanja i nedostatka vode
·         Partnerstvo u zajednici i uključivanje;
 
·         Kako se druge zajednice  uključuju u rad s svojim sugrađanima?  Kako koriste socijalne medije i mrežne stranice poput Twittera i Facebooka?
·         Zdrava prehrana i dobra kvaliteta života;
·         Kako se druge Zajednice nose s problemima pretilosti i smanjena pušenja?
·         Recikliranje;
·         Kako druge zajednice potiču svoje građane na recikliranje?
·         Zaštita okoliša i kontrola štetočina
·         Koji su najbolji načini za kontroliranje štetočina koje nemaju prirodne predatore?
·         Izabrani članovi/Vijećnici/Savjetnici
·         Što ljudi koji upravljaju zajednicama/općinama mogu naučiti jedan od drugih?
 
 
Kao partner traži se bilo koja organizacija koja bi htjela surađivati na jednu od navedenih tema.
 
 
 
 1. GRUNDTVIG
 • Regija iz Zapadne Švedske traži partnera za svoj projektni prijedlog koji će se prijaviti u sklopu programa cjeloživotnog učenja i njegove komponente-GRUNDTVIG.
 • Radi se o projektu suradnje „ Mellan rum“ (Između soba) između getburškog udruženja lokalnih vlasti i švedske službe javnog zapošljavanja. Glavni cilj ovog projekta je pronalaženje načina kako povećati razinu suradnje  između organizacija koje će sudjelovati u projektu, a sve u cilju  smanjenja nezaposlenosti mladih ljudi u dobnoj skupini od 16-24 godine.
 • Projektom će se također nastojati okupiti izvori, programi, kompetencije koje su dostupne u regiji te inicirati nove suradnje
 • „Mellan Rum“ traži partnere koji su zainteresirani za razmjenu ideja i inovativne načine smanjenja nezaposlenosti mladih ljudi u Europi.
Komunikacija između generacija, kako socijalna ekonomija može biti način za samoodržavanje, poduzetništvo, kako doprijeti i uključiti one mlade ljude koji su daleko od tržišta rada itd. samo su neke od tema o kojima švedski partner želi raspravljati s ostalim europskim kolegama.
 • Traže partnera/organizaciju koja nastoji smanjiti nezaposlenost među mladima putem uske sektorske suradnje. Ciljana grupa jesu profesionalci koji rade po pitanjima zapošljavanja.
 • Kao partner na projektu mogu se javiti javne vlasti, privatna poduzeća i nevladine udruge.
 1. SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
 
  • Europska mreža ERAN traži partnera za svoj projektni prijedlog „ Ovisnosti i životni stil IPOD generacije“  koji namjerava prijaviti u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj. Zainteresirani su za partnerstvo sa 6 regija ili gradova koji su povezani sa sveučilištima.
  • Cilj projekta je povezivanje 6 lokaliteta i 6 transnacionalnih i multidisciplinarnih istraživačkih timova.
  • Osnovne karakteristike njihovog projektnog prijedloga su sljedeće:
·         Fokusiranje na IPOD generaciju (to su oni koji danas imaju 26 godina). To je generacija koja živi životni stil i razvija različite oblike „ovisnosti“.  Riječ je o generaciji koja „živi“ svoju različitost za razliku od prethodne generacije  koja je u osnovi „konzumirala“ različitost. Također radi se o generaciji  koja je jako usmjerena na „ sebe samoga“;
·         Fokusiranje na nove oblike „ovisnosti“ na području istraživanja;
·         Fokusiranje na droge, ali iz drugačije perspektive  gdje su pojedine droge postale uobičajeno sredstvo konzumiranja i životnog stila;
·         Fokusiranje na „aktivnost istraživanja“. Glavni cilj je stvoriti nova istraživanja, nove studije itd. ali povezano s informiranjem i unaprijeđivanjem lokalne/regionalne/nacionalne politike i aktivnosti povezanih s novim ovisnostima i novim načinima konzumiranja droga
Ukupan proračun projekta iznosi 1.000.000 eura. Europska komisija finacirat će 75% projekta, što znači da svaki od ostalih 6 partnera mora doprinijeti projektu sa 25 % sredstava.
 1. LEONARDO DA VINCI
  • Španjolski partner „Conselleria de Gobernacion“ iz španjolske Valencije traži potencijalnog partnera za svoj projekt“ Mobilnost za razvoj ujednačenog poltičkog okvira u Europi za borbu protiv nasilja u obitelji i prema ženama“. Projekt će se prijaviti u sklopu podkomponente programa za cijeloživotno učenje-Leonardo da Vinci.
  • Cilj ovog projekta je usporedba iskustava i najbolje prakse povezane s:
1.      Strategijama u direktnom,planskom, koordinacijskom i organizacijskom upravljanju predmetnom politikom;
2.      Inovativnim aktivnostima i političkim protokolima za borbu i spriječavanje nasilja u obitelji i protiv žena;
3.      Primjena novih tehnologijskih modela povezanih sa sigurnošću;
 „Conselleria de Gobernacion“ kao dio regionalne Vlade Valencije iz Španjolske ima kao glavnu kompetenciju sve što je povezano sa javnom sigurnošću i hitnim slučajevima. Njihov odjel pokriva tri ključna područja: Opći odjel za prevenciju, gašenje požara i hitne slučajeve; Opći odjel za sigurnost i zaštitu građana i opći odjel za razvojnu koordinaciju. Također pod njihovim vodstvom je i ugledni  „Institut za obrazovanje u pogledu sigurnosti i hitnih slučajeva“ sa više od 16 godina iskustva u obrazovanju i treniranju ljudskih kadrova na području sigurnosti i hitnih slučajeva.
Za ovaj projekt traže partnere iz redova policije(policijski odjeli/jedinice), a koji bi ugostili njihove profesionalce  koji imaju izvršne/tehničke ili više pozicije unutar njihovih policijskih odjela, valencijske regionalne policije ili lokalne policije.