Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. ožujka 2022.

Cilj ovog Susreta je sustavna promocija rada s talentiranom djecom, uz naglašavanje važnosti pravovremenog prepoznavanja njihovog talenta, kao i odavanje priznanja za njihovu marljivost, upornost i trud. Organizator Susreta, Centri izvrsnosti Varaždinske županije jedini su europski centar za darovite u Hrvatskoj te jedan od 25 takvih centara u svijetu. Europska mreža za podršku darovitima okuplja 25 centara za darovite te približno 400 točaka darovitosti iz 44 zemlje svijeta.

 

Na Susretu je održano i proglašenje novih talent točaka, među kojima su i 3 škole s područja Krapinsko – zagorske županije – OŠ Bedekovčina, OŠ Janka Leskovara Pregrada i SŠ Krapina! Događanju je nazočila i zamjenica župana Jasna Petek, koja je istaknula da je iz svake od ove tri škole Županija uputila po jednog učitelja učitelja/stručnog suradnika na edukaciju za program Radbound International Training on High Ability (RIHTA) – poslijediplomski, istraživački, kombinirani program obuke o obrazovanju darovitih. “RIHTA je međunarodni program koji se odvija u suradnji Sveučilišta Radboud i Europskog Talent Centra Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije koji se sastoji od tri bloka edukacije, a po završetku kojeg polaznici stječu RITHA certifikat (međunarodnu kvalifikaciju – ECHA (European Council on High Ability) za provođenje programa za darovite učenike. Obzirom na nedostatak sustavne potpore darovitima na državnoj razini i nedostatak stručnih suradnika u školama (pogotovo psihologa), Krapinsko-zagorska županija i Radna skupina „Futura“ pokušavaju pružati podršku svim školama koje prepoznaju potrebu skrbi darovitim učenicima kao skupini učenika s posebnim potrebama a podizanje kvalitete rada s darovitim podiže i cjelokupnu kvalitetu rada u školi. Cilj financiranja RIHTA edukacije je nastavak pružanja potpore školama i nastavnicima u radu s darovitom djecom, što osobito podrazumijeva podizanje stručnih kompetencija nastavnika, provođenje projekata namijenjenih poticanju rada s darovitom djecom te stvaranje platforme za osnivanje Centra izvrsnosti Krapinsko-zagorske županije kao mjesta identifikacije, podrške nastavnicima te mjesta kontinuiranog rada s darovitom djecom i mladima koji će biti glavni nositelj skrbi za darovite i kontinuirano pružati stručno – edukativnu podršku odgojno – obrazovnim djelatnicima, usluge identifikacije, savjetodavnu podršku učiteljima, psihološku potporu roditeljima i učenicima s naglaskom na cjeloviti psihološki razvoj darovitog pojedinca, te organizirati specifične aktivnosti učenike”, rekla je zamjenica Petek.

 

Pogledajte i objavu povodom Dana darovitih, koji je obilježen 21. ožujka: https://www.kzz.hr/dan-darovitih-2022


Fotogalerija