Zagorje
Bajka na dlanu

U Krapini održana edukacija „Pravo na pristup informacijama“

Datum objave: 14. veljače 2017.

U petak, 10. veljače 2017. godine u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina u Krapini, u suradnji Povjerenice za informiranje i Krapinsko-zagorske županije održana je edukacija o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama. Edukacija je prvenstveno bila namijenjena službenicima za informiranje jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova i trgovačkih društava kojih je Krapinsko-zagorska županija osnivač, te je okupila oko 50-tak osoba, uglavnom službenika za informiranje, te nekoliko dužnosnika i čelnika.

Edukaciju je održao Hrvoje Vindakijević, savjetnik u Uredu povjerenice za informiranje, koji je tom prilikom detaljno obrazložio zakonske pojmove, obveze tijela javne vlasti, postupak, ograničenja, pravne lijekove i ulogu Povjerenika za informiranje te dao prikaz aktualne prakse.

Povjerenik za informiranje, kao tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama aktivno je angažirano u osmišljavanju i provedbi edukacija, te od 2015. godine redovito provodi edukacije na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju stručnog usavršavanja i jačanja znanja i kapaciteta službenika za informiranje i drugih službenika u jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima javne vlasti, koji u svom radu primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ili se s njime susreću. Edukacije u 2017. godini započele su upravo u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom, prepoznajući istu kao poželjnog domaćina, koji može drugim tijelima javne vlasti pružiti primjer dobre prakse te se pozicionirati na još višim razinama transparentnosti i otvorenosti.


Fotogalerija