Zagorje
Bajka na dlanu

U tijeku projektiranje energetske obnove škola!

Datum objave: 6. lipnja 2016.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora sklopljeni su ugovori o financiranju izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu triju osnovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije – OŠ Pregrada, OŠ Hum na Sutli i OŠ Đurmanec.

Osnovna aktivnost je izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju na razini glavnog projekta koja će detaljno opisati mjere energetske učinkovitosti i njihovu provedbu na postojećim objektima u cilju postizanja maksimalnih energetskih ušteda.

Projekt energetske obnove osnovnih škola obuhvaća:

  • postavljanje toplinske izolacije na vanjske zidove,

  • zamjenu vanjske stolarije,

  • rekonstrukciju i toplinsku izolaciju krova,

  • zamjenu rasvjetnih tijela te

  • rekonstrukciju sustava grijanja uz ispitivanje mogućnosti ugradnje kotla na biomasu, a prema načelu ekonomske opravdanosti.

Glavni projekt uključuje i izradu elaborata ušteda energije s prikazom postojećeg i novog stanja kojim se računski dokazuje da će predviđene mjere energetske učinkovitosti rezultirati uštedom energije za grijanje na godišnjoj razini od najmanje 20%.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava (bez PDV-a) iznosi 247.505,00 HRK, od čega je 53.480,00 HRK za OŠ Pregradu, 144.000,00 HRK za OŠ Đurmanec i 50.025,00 HRK za OŠ Hum na Sutli.

Projektiranje je ugovoreno i završeno za OŠ pregrada i OŠ Hum na Sutli, dok će se za uslugu projektiranja energetske obnove OĐ Đurmanec uskoro pokrenuti postupak javne nabave.

Na temelju izrađene projektne dokumentacije omogućiti će se ulaganje u energetsku obnovu predmetnih zgrada čime će direktno doprinijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru javnih zgrada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Podaci o županijskim projektima koje sufinancira Europska unija nalaze se na http://www.kzz.hr/eu-projekti.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na: www.strukturnifondovi.hr