Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. listopada 2022.

Ukupna vrijednost radova, koji su započeli u listopadu, je 749.588 kuna. Završetak sanacije očekuje se tijekom studenoga.  Oštećenja ceste uslijed klizišta bila su vidljiva na samom trupu kolnika, nastale su uzdužne i poprječne pukotine i denivelacija samog kolnika uz afinitet daljnjeg širenja. Za sanaciju je projektno – tehničkom dokumentacijom predviđena izrada 25 pilota u razmaku od 1,5 metara, promjera 400 milimetara, a dubine do osam metara. Na te pilote je izrađena je potpuna zaštitna konstrukcija, AB zid visine dva do metra, a iza toga se izvodi drenažni sustav za prihvat oborinskih voda i sama sanacija kolnika u zoni klizišta.

Župan Željko Kolar je radove na sanaciji klizišta obišao zajedno sa ravnateljem Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije Stjepanom Sirovcem i načelnikom Općine Marija Bistrica Josipom Miličkim.

Župan Kolar je ovom prilikom istaknuo kako se na području Krapinsko-zagorske županije, nažalost, mjesečno otvori bar jedno klizište. „Klizišta koja su nastala uslijed potresa uspijevamo financirati kroz Fond solidarnosti, kroz koji isto tako pripremamo jedan veći investicijski ciklus. Naime, Krapinsko – zagorska županija je po prvi puta PT1 tijelo za obrazovanje i komunalnu infrastrukturu te smo zatražili povećanje alokacije, gdje smo dobili zahtjeve iz 20-ak jedinica lokalne samouprave koji su morali pripremati posebnu dokumentaciju, a kojom se utvrđuje da su klizišta nastala od potresa“ – pojasnio je župan Kolar najavivši kako će sljedeći tjedan objaviti kolika je ukupna alokacija i kojim su sve jedinicama lokalne samouprave odobrena sredstva i za što točno.

 


Fotogalerija