Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. studenoga 2016.

Središnju aktivnost projekta predstavlja izrada Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima.

Na tribini se govorilo o javnim politikama i politikama za mlade, procesu izrade regionalnog programa djelovanja za mlade (s osvrtom na to što su programi za mlade, kako se izrađuje, tko sudjeluje u njegovoj izradi, te kako će teći proces izrade regionalnog programa u Krapinsko-zagorskoj županije). Također, sudionicima/cama su predstavljeni primjeri dobre prakse izrade gradskih i županijskih programa izravno od strane samih sudionika/ca kreiranja programa za područje Grada Zagreba, Grada Pregrade, Koprivničko-križevačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Na tribini su sudjelovali mladi od 15 do 30 godina starosti, organizacije civilnoga društva s naglaskom na udruge mladih i za mlade, članovi/ce Županijskog savjeta mladih, Savjeta mladih gradova i općina s područja županije, te druga zainteresirana javnost.

Gosti tribine bili su Ante Martić – voditelj regionalnog Info centra za mlade koji je predstavio provedbu Gradskog programa Grada Zagreba, Ane-Mary Grilec – predsjednica Savjeta mladih Grada Pregrade koja je predstavila Gradski program Grada Pregrade, Dario Car – predsjednik Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije koji je predstavio Županijski program za mlade Koprivničko-križevačke županije i Ivana Radanović – koordinatorica Mreže udruga Zagor koja je predstavila izradu i implementaciju Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2006.-2016. godine. Tribinu je moderirala Veronika Kolman, predsjednica Županijskog savjeta mladih KZŽ. Na kraju tribine se raspravljalo o problemima i potrebama mladih na području Krapinsko-zagorske županije.

Ova tribina početna je aktivnost projekta “Regionalni program za mlade KZŽ 3.0” koji ima za cilj izraditi novi, 3. po redu program za mlade na županijskoj razini. Već u prosincu će se organizirati i cjelodnevna radionica o javnim politikama za mlade s konkretnim koracima u pripremi novog Regionalnog programa za mlade.


Fotogalerija