Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. prosinca 2018.

Jedanaest učenika iz zanimanja računalni tehničar za strojarstvo te jedan tokar pohađat će desetodnevnu praktičnu nastavu u inozemnom poslovnom okruženju u trajanju od 80 radnih sati u pratnji nastavnika strojarske grupe predmeta Vjekoslava Jozića i Davora Sokača. Za provedbu navedenog projekta Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je financijsku potporu u iznosu od 26.646,00 EUR. Partnerska organizacija koja će organizirati boravak grupi od 5. do 19. siječnja 2019. u Dublinu je Martello Training Ltd. 

Osim praktične nastave i stručnog usavršavanja, učenici i nastavnici imat će priliku upoznati povijesne i kulturne znamenitosti Dublina i okolice te osjetiti život u irskoj zajednici i obiteljima gdje će biti smješteni.

Ishodi učenja međunarodne mobilnosti stručne prakse priznat će se učenicima u kontekstu Europskog kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) te jasno artikulirati stečene kompetencije i vještine učenika koje mogu ponuditi u svojoj budućoj participaciji na tržištu rada u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Cilj mobilnosti je usvajanje novih kompetencija, znanja i vještina u ovim vrlo traženim zanimanjima, te afirmacija strukovnih programa iz područja strojarstva kod učenika završnih razreda osnovne škole.